< sekcia Nitriansky kraj

Nitra sa dohodla so Strabagom na mimosúdnom urovnaní sporu

Na archívnej snímke Štefánikova ulica v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič

Podľa názoru mesta Nitra pochybili v tomto spore všetky tri strany.

Nitra 14. júna (TASR) - Mesto Nitra sa dohodlo na mimosúdnom urovnaní sporu so spoločnosťou Strabag z roku 2016. Spor sa týka stavebných prác súvisiacich s výstavbou strategického priemyselného parku. V prípade odsúhlasenia mestským zastupiteľstvom zaplatí radnica namiesto požadovaných 800.000 eur sumu 265.000 eur, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Firma MH Invest, ktorú mesto Nitra splnomocnilo, aby konala v mene mesta aj v tejto spornej zákazke, uzatvorila v júli 2014 so zhotoviteľom zmluvu o dielo “PZ Nitra Mlynárce napojenie na R1, 1. etapa”. V procese výstavby napojenia na rýchlostnú cestu R1 sa objavili okolnosti, ktoré znamenali nutnosť vybudovania dvoch nových mostných konštrukcií a navýšenie nákladov o takmer 600.000 eur. Podľa vyjadrenia zástupcov Strabagu si spoločnosť MH Invest tieto práce naviac objednala, zmenový list však MH Invest ani mesto Nitra nepodpísali. Zhotoviteľ celé dielo vrátane prác navyše postavil a odovzdal mestu Nitra napriek tomu, že nebol podpísaný zmenový list.

Zákon hovorí, že ak splnomocnenec prekročí svoje oprávnenia vyplývajúce z plnomocenstva a splnomocniteľ s týmto prekročením nevyjadrí svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu, má sa za to, že takéto prekročenie schválil. Mesto Nitra však v dobe realizácie v roku 2014 svoj nesúhlas nevyjadrilo, dielo vrátane prác navyše riadne prevzalo a vstúpilo do jeho užívania. Faktúru za práce navyše však mesto nezaplatilo. Podľa názoru Strabagu bolo dielo zhotovené za konkludentného súhlasu mesta Nitra. Mesto malo na stavbe vlastný stavebný dozor, s dielom tak boli oboznámení niektorí jeho vtedajší zamestnanci a s výhradami voči stavbe sa radnica neozvala ani pri kontrolných dňoch.

Podľa názoru mesta Nitra pochybili v tomto spore všetky tri strany. „Úhradu vo výške 265.000 eur namiesto súčasných viac ako 800.000 eur považuje radnica vzhľadom na okolnosti a pozíciu mesta za úspech. S ohľadom na uvedené skutočnosti mesto Nitra pripravuje trestné oznámenie voči neznámemu páchateľovi, aby sa zistilo, či došlo k spáchaniu trestného činu a kto za jeho spáchanie bude niesť trestnoprávnu zodpovednosť,“ skonštatoval Holúbek. V súvislosti s výstavbou mostov sa mohla podľa jeho vyjadrenia doposiaľ neznáma tretia osoba dopustiť buď trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, marenia úlohy verejným činiteľom alebo porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.