< sekcia Nitriansky kraj

Témou 24. ročníka Divadelnej Nitry bude empatia

Divadelná Nitra Foto: TASR/Henrich Mišovič

V súčasnej, stále viac individualizovanej spoločnosti, v ktorej škola a rodina strácajú tradičné nástroje výchovy, je umenie jednou z mála oblastí, ktorá môže vplývať na formovanie osobnosti človeka.

Nitra 21. mája (TASR) – Empatia s podtitulom Zdieľať a dávať bude témou 24. ročníka medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční v tomto meste od 24. do 29. septembra. V rámci hlavného programu budú mať diváci možnosť vidieť osem zahraničných produkcií a štyri slovenské divadelné inscenácie. Ich protagonistami budú slabí, zraniteľní, chudobní, starí, chorí, postihnutí a marginalizovaní. V dielach, aktivitách a diskusiách budú počas festivalu rezonovať témy ako vojnové konflikty, imigrácia, chudoba, hlad, staroba, problémy menšín, život bez domova. Okrem divadelných predstavení hlavného programu budú môcť návštevníci festivalu navštíviť aj filmové projekcie, verejné čítanie, expozície, rôzne performancie a inštalácie.

Kým v minulosti predchádzal formulovaniu témy proces selekcie diel do programu festivalu, v posledných rokoch, s prechodom na konceptuálny charakter festivalu, je téma daná vopred a na jej základe sa vyberajú už existujúce diela do programu alebo tvoria nové. Po trojročnom cykle spoločensko-politických tém s ambíciou odkrývať tabu minulosti, zdôrazniť úlohu spoločenskej pamäte a prispieť k očisteniu prítomnosti od nánosov nespravodlivostí a viny, minulý rok priniesol festival celospoločenskú tému Načo umenie? so zámerom upozorniť na úlohu a postavenie umenia v živote človeka a spoločnosti.

V súčasnej, stále viac individualizovanej spoločnosti, v ktorej škola a rodina strácajú tradičné nástroje výchovy, je umenie jednou z mála oblastí, ktorá môže vplývať na formovanie osobnosti človeka, na jeho etické zásady a emocionálnu hĺbku, skonštatovala riaditeľka festivalu Darina Kárová. "Všadeprítomný ideál mladosti, úspešnosti a bohatstva, mediálny obraz harmonického a pohodlného sveta, ktorý je na dosah zásluhou rôznorodých civilizačných vymožeností, úverov a hypoték, potrebuje protiváhu v podobe intenzívnych zážitkov z osudu ľudí, spoločenstiev, kultúrnych pamiatok, zvierat, prírody, teda zážitkov, ktoré rozvíjajú našu vnímavosť a prispievajú k nášmu scitliveniu. Proti všeobecne akceptovanej predstave, že zmysel života spočíva v dosahovaní materiálneho šťastia, sa žiada postaviť ideu solidarity, nadosobného záujmu, spoločenskej angažovanosti a odriekania. Z týchto úvah vznikol leitmotív Divadelnej Nitry 2015," povedala Kárová.