< sekcia Nitriansky kraj

Mesto Nitra si vezme úver na rekonštrukciu dvoch základných škôl

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Budova bývalej Materskej školy (MŠ) Javorová sa zase bude predávať.

Nitra 2. februára (TASR) – Mesto Nitra si vezme pôžičku na rekonštrukciu dvoch základných škôl. Peniaze chce získať z úverovej linky Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR). Už v minulosti dostalo mesto možnosť získať z týchto zdrojov päť miliónov eur na znižovanie energetickej náročnosti svojich budov. Sumu 1.950.000 eur už radnica využila na rekonštrukciu polikliniky na sídlisku Klokočina a opravu štyroch materských škôl. Tento rok chce za zvyšných 3.050.000 eur opraviť ďalšie budovy.

Ako sa uvádza v materiáli, o ktorom v januári rokovali mestskí poslanci, na rekonštrukciu bolo vytypovaných šesť objektov. Sú medzi nimi základné školy (ZŠ) Beethovenova, Na Hôrke, Kniežaťa Pribinu, a Topoľová, materská škola (MŠ) T. Vansovej a objekt bývalého kina Palace. Poslanci napokon rozhodli, že z úveru sa opravia ZŠ Beethovenova a ZŠ Na Hôrke. Peniaze z úverovej linky EBOR môže mesto využiť na znižovanie energetickej náročnosti budov, pričom podiel usporenej energie musí byť vyšší ako 30 percent.

Podľa nitrianskeho primátora Jozefa Dvonča ide o výhodný bonifikovaný úver, v rámci ktorého sa na školách budú vymieňať okná, zatepľovať obvodové múry, strecha a modernizovať vykurovanie. „To sú podmienky, ktoré sa musia splniť. Výhodou tohto úveru je, že nemá žiadne úroky. Preto si myslíme, že je pre mesto výhodný,“ konštatoval. Radnica sa bude snažiť vykonať všetky práce tak, aby na opravy škôl stačili peniaze z úveru a nemusela ich dofinancovať z mestského rozpočtu. Podľa Dvonča by sa mohli obe školy zrekonštruovať a zatepliť už v priebehu tohto leta.

Mestskí poslanci schválili predaj bývalej škôlky súkromnej spoločnosti

Nitrianski mestskí poslanci schválili zámer odpredaja budovy bývalej Materskej školy (MŠ) Javorová súkromnej spoločnosti Orpheus Production, ktorá tu chce zriadiť jazykovú materskú a základnú školu.

Podľa materiálu, ktorý odsúhlasilo zastupiteľstvo, žiada súkromná spoločnosť o predaj stavieb za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 360.341 eur, pričom by kúpnu cenu uhradila v pravidelných mesačných splátkach v trvaní 10 rokov. Budova škôlky by sa stala vlastníctvom spoločnosti až po splatení celej sumy. Pozemky v areáli MŠ si chce Orpheus Production prenajať za najnižšiu možnú sumu, ktorú stanovuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitra. Zároveň získa na pozemky predkupné právo.

Spoločnosť Orpheus Production chce do Nitry priniesť súkromnú školu Espania. Jej zriaďovateľom a držiteľom licencie je spoločnosť Multisound Japan, s. r. o. Podľa slov manažéra spoločnosti Orpheus Production Michala Kožucha ide jazykovú školu, v ktorej sa deti od malička učia dva až štyri cudzie jazyky. „Školy zatiaľ fungujú v Bratislave a Topoľčanoch. V Nitre by sa tak ako v Topoľčanoch učila angličtina, španielčina, čínština a ruština,“ povedal Kožuch. Spoločnosť chce v budove bývalej MŠ Javorová zriadiť škôlku pre 70 detí a základnú školu s kapacitou 180 detí.

Mestskej poslankyni Marte Rácovej sa zámer odpredať budovu škôlky súkromnej spoločnosti nepáči. Podľa jej slov by sa o opravu objektu malo radšej pokúsiť mesto. „Súkromnej firme sa takýto projekt oplatí a nám nie? V čase, keď kvôli kapacitným problémom nemôžeme do materských škôl umiestniť 150 detí. Dostupnosť škôlky, za ktorú budú rodičia platiť vyše 400 eur, navyše nebude pre všetky deti rovnaká. Nie každý si môže dovoliť zaplatiť takúto sumu. Okrem toho nevieme, čo sa stane, keď projekt nebude úspešný a deti sa do škôlky nebudú hlásiť,“ konštatovala.

Nitriansky primátor Jozef Dvonč považuje projekt spoločnosti Orpheus Production za dobrý a pre mesto výhodný. Podľa jeho slov by stála rekonštrukcia predávanej budovy aj s vybavením približne milión eur, ktoré mesto nemá. „Vždy je lepšie, keď v tej budove niekto žije. Keď sa opraví. Mestu to neuškodí. Jednak zdvihneme kapacitu, pretože potrebujeme aj my riešiť miesta v materských školách, a navyše dostaneme taký žiadaný typ služby, ktorý momentálne naše škôlky neposkytujú. Tu máme konkrétneho partnera, s ktorým môžeme rokovať o obsahu, ktorý by v tej budove mohol byť. A ja si myslím, že proti tomu typu vzdelávania nemôže nikto namietať,“ konštatoval.

Zároveň pripustil aj možnosť, že by namiesto súkromnej firmy Orpheus Production zriadilo jazykovú škôlku priamo mesto, ktoré by vstúpilo do rokovania s držiteľom licencie. „Viem, že zo strany ministerstva školstva je záujem o takýto typ školy. Skúsim osloviť ministra, či by sa nepodarilo mimorozpočtovo zohnať prostriedky na realizáciu takejto rekonštrukcie. Vtedy by vlastne mesto mohlo postupovať tým spôsobom, že by nemusela do toho vstupovať ďalšia firma, ale mohlo by nadviazať priamy kontakt s neziskovou organizáciou, ktorá takúto škôlku prevádzkuje v Bratislave a Topoľčanoch. Poviem ale úplne otvorene, že nepredpokladám, že to bude úspešné. Predsa žiadny minister dnes nedisponuje miliónom eur, ktoré by dal niekomu, kto za ním príde. Ale môžem takýto pokus spraviť,“ konštatoval.