< sekcia Nitriansky kraj

Nitriansky samosprávny kraj poskytne financie na pomoc rodinám v kríze

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Martin Baumann

O podporu z NSK sa môžu uchádzať rôzne akreditované subjekty, obce a právnické i fyzické osoby.

Nitra 12. januára (TASR) – Do konca januára sa môžu oprávnené organizácie a osoby uchádzať o finančný príspevok, ktorý Nitriansky samosprávny kraj (NSK) udeľuje na podporu rodinám v kríze a na prevenciu a odstraňovanie rôznych negatívnych sociálnych javov. Ako informovala vedúca Odboru sociálnych vecí Úradu NSK Miluša Budayová, žiadosť o poskytnutie finančného príspevku spolu s projektom je potrebné doručiť najneskôr do 30. januára 2015. Maximálna výška dotácie je 8298 eur. NSK má na tento účel vo svojom rozpočte schválenú sumu 30.000 eur.

O podporu z NSK sa môžu uchádzať rôzne akreditované subjekty, obce a právnické i fyzické osoby. Projekty musia byť realizované na území NSK a zamerané na pomoc a podporu rodinám, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v kríze, ale aj na prevenciu, odstraňovanie a zamedzovanie nárastu negatívnych vplyvov, akými sú napríklad alkoholizmus, vandalizmus, hazardné hry, drogy či domáce násilie.

NSK podporuje sociálne programy od roku 2012. „Prostredníctvom sociálnych programov sú zabezpečené aktivity zamerané na prevenciu, podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi a medzi rodičmi a deťmi. Prevencia by mala byť orientovaná proti užívaniu alkoholu, drog a omamných látok, proti záškoláctvu i domácemu násiliu,“ doplnila Budayová.