< sekcia Nitriansky kraj

Nová cyklotrasa prepojí centrum mesta so železničnou stanicou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Výstavba cyklistickej infraštruktúry je podľa vedenia mesta jednou z hlavných podmienok rozvoja cyklistickej dopravy v Nových Zámkoch, kde je cyklistická doprava stále populárnejšia.

Nové Zámky 10. februára (TASR) – Mesto Nové Zámky získalo dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na výstavbu cyklotrasy, ktorá prepojí centrálnu mestskú zónu so železničnou stanicou v Nových Zámkoch. Celkový rozpočet projektu je 141.867 eur, z toho ministerstvo na projekt odsúhlasilo 95 percent z celkového rozpočtu, čo predstavuje 134.774 eur. Mesto na projekt prispeje vlastnými zdrojmi vo výške päť percent, čo znamená sumou 7093 eur.

Výstavba cyklistickej infraštruktúry je podľa vedenia mesta jednou z hlavných podmienok rozvoja cyklistickej dopravy v Nových Zámkoch, kde je cyklistická doprava stále populárnejšia. Účelom projektu je prepojiť doteraz neprepojené mestské časti a zvýšiť tak ich využiteľnosť vďaka celistvosti, priamosti, bezpečnosti, pohodliu a atraktivite. Cyklistická doprava vytvára potenciál na prepojenie s vlakovou a autobusovou dopravou, čím bude umožnené ucelené riešenie integrovanej dopravy. Realizáciou projektu získa mesto novú cyklotrasu. Využívať ju budú nielen obyvatelia Nových Zámkov, ale aj obyvatelia spádových obcí a turisti prichádzajúci do mesta.

Z historicky prvej výzvy MDV SR na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky postavia úspešní žiadatelia 50 kilometrov cyklotrás, vypracujú projekty na vybudovanie ďalších 50 kilometrov cykloinfraštruktúry a zabezpečia 1200 odkladacích miest pre bicykle. Pôvodne bolo na cyklovýzvu vyčlenených 6 miliónov eur, pre vysoký záujem ministerstvo dotáciu navýšilo o ďalších 7 miliónov eur.