< sekcia Nitriansky kraj

Nové Zámky ukončili rekonštrukciu materskej školy na Bitúnkovej

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Rekonštrukcia trvala od novembra 2016, stavebné práce boli ukončené počas tohto mesiaca.

Nové Zámky 18. októbra (TASR) – Mesto Nové Zámky ukončilo rekonštrukciu materskej školy na Bitúnkovej ulici a odovzdalo objekt do užívania. Rekonštrukcia trvala od novembra 2016, stavebné práce boli ukončené počas tohto mesiaca. „Hlavné aktivity spočívali v realizácii opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu. Od rekonštrukcie očakávame úsporu energie a celkové zvýšenie komfortu užívania tohto predškolského zariadenia,“ uviedol primátor Nových Zámkov Otokar Klein.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia poskytlo mestu nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy na Bitúnkovej ulici v Nových Zámkoch. Celkové oprávnené výdavky projektu dosiahli 853.358 eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 810.690 eur. Mesto Nové Zámky spolufinancovalo projekt sumou 42.668 eur.