< sekcia Nitriansky kraj

Nitriansky kraj hospodáril v roku 2014 s prebytkom

Milan Belica Foto: TASR/Dušan Hein

Predseda NSK poslancom pripomenul, že o majetkových veciach i investíciách rozhodujú práve oni.

Nitra 25. mája (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ukončil svoje hospodárenie v roku 2014 s kladným hospodárskym výsledkom. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý dnes schválili regionálni poslanci.

Prebytok hospodárenia dosiahol sumu 466.925,86 eura. Po usporiadaní všetkých finančných vzťahov a pripočítaní zostatku z finančných operácií tak podľa slov riaditeľa Úradu NSK Dušana Guťana dosiahol prebytok hospodárenia kraja v roku 2014 hodnotu 7.031.611,18 eura. Poslanci dnes rozhodli, že celá suma sa prevedie do rezervného fondu, kde už z predchádzajúcich rokov bolo naakumulovaných viac ako 10 miliónov eur. Po pripočítaní prebytku z minulého roka tak bude mať NSK v rezervnom fonde vyše 17 miliónov eur. Podľa predsedu NSK Milana Belicu výška finančných zdrojov vo fonde spolu s nízkou približne 20-% úverovou zaťaženosťou svedčí o dobrej ekonomickej kondícii kraja.

Viacerí krajskí poslanci však v tejto súvislosti pripomenuli, že samosprávny kraj by sa nemal správať ako banka, ktorá tvorí rezervy. „Je dobré, keď sme pri hospodárení opatrní, ale treba pouvažovať nad tým, či by pre rozvoj kraja nebolo vhodné, keby sa časť prostriedkov z rezervného fondu rozpustila na tak prepotrebné investície. Napríklad na rekonštrukciu ciest,“ domnieva sa poslanec Iván Farkas.

Ďalší členovia krajského parlamentu pripomenuli, že pod niekoľkomiliónový prebytok sa podpísali predovšetkým nezrealizované investície. „Mali by sme dôvod na radosť, keby sme sa k takémuto hospodárskemu výsledku dopracovali na základe zefektívnenia činnosti NSK alebo nejakou našou aktivitou, prípadne podnikateľskou činnosťou. Prebytok je však vytvorený aj preto, že sme z plánovaných výdavkov čerpali iba 40,14 %,“ konštatoval Peter Oremus. Podľa jeho slov by sa mal kraj viac sústrediť na svoj rozvoj a investície. „Tie dnes často brzdia rôzne politické hry a prepojenia doplnené pasivitou,“ myslí si Oremus.

Predseda NSK poslancom pripomenul, že o majetkových veciach i investíciách rozhodujú práve oni. „Ja osobne som za a budem investície do rozvojových projektov podporovať. Treba však myslieť na to, že ide o dlhodobú záležitosť. Pri príprave investícií treba vychádzať z platnej legislatívy a dodržiavať zákony. Ja si osobne myslím, že nič nie je stratené. Máme zdroje v rezervnom fonde a môžeme teraz investovať do infraštruktúry. To sú pre mňa priority spolu s investíciami do škôl a vzdelania. Lebo pokiaľ sem majú chodiť investori, tak musia mať tieto dve podmienky, samozrejme, splnené. A na ne je naviazaný aj ďalší rozvoj kraja, takže tá logika je úplne jasná,“ konštatoval Belica.