< sekcia Nitriansky kraj

V Nitrianskom regióne sa od júla zmenia tarify prímestkej dopravy

Ilustračné foto. Foto: EASYFOTO TASR - Alexandra Moštková

Novinkou v cenníku platnom od júla je obojsmerné cestovné.

Nitra 30. júna (TASR) - S účinnosťou od 1. júla sa menia tarify na linkách prímestskej autobusovej dopravy v Nitrianskom kraji. Zmena tarifných podmienok stanovená v prímestskej autobusovej doprave bola prijatá na základe schválenia zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na celom území regiónu. Úpravy oproti v súčasnosti platným podmienkam definujú maximálnu výšku tarify cestovného vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave osôb, nevzťahujú sa na pravidelnú mestskú a diaľkovú dopravu, informovala spoločnosť Arriva, ktorá dopravu zabezpečuje.

Zásadné zmeny predstavujú úpravy kategórií cestujúcich. Jednou z nich je zmena vekového ohraničenia kategórie detí, kde sa z pôvodnej hranice 15 rokov mení na dovŕšenie 16 rokov. Zavádza sa nová kategória cestujúcich – seniori – osoby od dovŕšenia starobného dôchodkového veku. Osobitné cestovné určené na prepravu občanov po dovŕšení 70. roku veku vo výške 0,40 eura je určené na úhradu v hotovosti alebo bezhotovostne, použitím dopravnej čipovej karty. „K zmene tarify sme v spolupráci s NSK pristúpili z dôvodu zosúladenia s vyhláškou, ktorá definuje štruktúru základných tarifných skupín, ako aj spôsob preukazovania nároku na zľavu. V súčasnosti platnú tarifu bolo nevyhnutné prispôsobiť nielen legislatíve, ale aj súčasným potrebám, nákladom a požiadavkám na zabezpečenie udržateľného stavu poskytovania verejnej dopravy na európskej úrovni,“ uviedol Silvester Zemes, generálny riaditeľ spoločností Arriva Nitra a Arriva Nové Zámky.

Novinkou v cenníku platnom od júla je obojsmerné cestovné. Pri zakúpení obojsmerného cestovného lístka má cestujúci možnosť využiť spiatočnú cestu lístka do 24. hodiny nasledujúceho dňa. Spiatočnú cestu obojsmerného cestovného lístka môže cestujúci využiť aj pri inej trase s inými autobusovými zastávkami, pri zachovaní počiatočnej a koncovej zastávky. Tarifa definuje aj bezplatnú prepravu na prímestských autobusových linkách, ide o batožinu v priestore cestujúcich, detský kočík, invalidný vozík i vodiaceho psa. Okrem kategorizácie cestujúcich stanovuje aj podmienky pre poskytovanie zľavneného cestovného a osobitného cestovného, ako i podmienky preukázania sa pri uplatňovaní jednotlivých zliav.