< sekcia Nitriansky kraj

Technická fakulta SPU pripravila za 50 rokov na prax 9596 inžinierov

Na ilustračnej snímke budova Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

V súčasnosti študuje na fakulte 1150 študentov.

Nitra 11. októbra (TASR) - Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre si na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady vo štvrtok (10. 10.) pripomenula 50. výročie založenia. Počas svojej existencie pripravila na prax 9596 absolventov inžinierskeho štúdia. V súčasnosti študuje na fakulte 1150 študentov. „Jedným z našich cieľov je sústrediť sa na najbližšiu akreditáciu a na elimináciu nepriaznivého demografického vývoja, ktorý ovplyvňuje počet záujemcov o štúdium na fakulte,“ uviedol dekan Technickej fakulty SPU Roman Gálik.

Technická fakulta sa počas svojej existencie zaradila v rebríčku hodnotenia záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl medzi 20 najžiadanejších fakúlt slovenských vysokých škôl. Skladba študijných programov na fakulte sa postupne menila a mení sa podľa potrieb spoločenskej praxe. Na akademický rok 2020/2021 fakulta ponúka pre uchádzačov o štúdium 18 akreditovaných študijných programov. „V súčasnosti pracujeme na príprave dvoch profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov agromechatronik a procesný technik pre automobilovú výrobu v spolupráci so špičkovými firmami, keďže prax potrebuje aj profesijných bakalárov,“ skonštatoval Gálik. Fakulta mala v minulom akademickom roku uzatvorenú dohodu o spolupráci a zmluvu o praxi na dobu neurčitú s viac ako 30 podnikmi.

Základy konštituovania technickej fakulty sa začali tvoriť už v roku 1946 pri zakladaní Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI) v Košiciach, keď sa na nej vytvoril ústav strojníctva. V roku 1952 v rámci reorganizácie vysokých škôl vznikli z dvoch fakúlt VŠPLI v Košiciach dve samostatné vysoké školy – Vysoká škola poľnohospodárska (VŠP) v Nitre a Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene. V tom istom roku po reorganizácii katedier na VŠP v Nitre vznikla katedra poľnohospodárskej mechanizácie a pôdoznalectva a po roku 1953 katedra mechanizácie poľnohospodárstva. S rozvojom poľnohospodárskej techniky a jej uplatnením v praxi sa vytvorili v rámci prevádzkovo-ekonomickej fakulty podmienky na nový študijný odbor mechanizácia poľnohospodárstva (1962). Následne v roku 1969 vznikla mechanizačná fakulta. Od roku 2008 nesie názov technická fakulta.