< sekcia Nitriansky kraj

V Nitre-Mlynárcach plánuje investor postaviť bytové domy so 192 bytmi

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dano Veselský

Nový obytný súbor by mal vyrásť na Kameneckej ulici v zastavanom území mesta Nitra na pozemku, ktorý v súčasnosti tvorí orná pôda.

Nitra 16. októbra (TASR) – V mestskej časti Nitry Mlynárce by mal vzniknúť nový obytný súbor Kamenec. Postaviť ho plánuje spoločnosť Trogeron. Obytný súbor bude pozostávať z troch bytových dvojdomov, dvoch bodových bytových domov a jedného parkovacieho domu. Z celkového počtu 192 bytov bude 40 jednoizbových, 101 dvojizbových a 51 trojizbových. Súčasťou projektu je aj 250 parkovacích stojísk a sadové úpravy pozostávajúce z drobnej architektúry, výsadieb vo vnútrobloku, výsadieb terás a z komunitnej záhrady, informoval investor v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Nový obytný súbor by mal vyrásť na Kameneckej ulici v zastavanom území mesta Nitra na pozemku, ktorý v súčasnosti tvorí orná pôda. S výstavbou plánuje investor začať v prvom štvrťroku budúceho roka, výstavba by mala byť ukončená do konca roka 2024. Odhad investičných nákladov predstavuje približne 12 miliónov eur, konečná suma však bude závisieť od konkrétneho technického riešenia a technologického vybavenia. „Projekt vychádza z aktivít zabezpečujúcich v meste Nitra podmienky pre rozvoj bývania v súlade s rozvojovou koncepciou a územným plánom mesta Nitra. Navrhovaný projekt je v súlade s koncepciou rozvoja predmetnej lokality. Pre rozvojové plochy obytnej zástavby v danom území bol zo strany Krajského pozemkového úradu Nitra vydaný predbežný súhlas na trvalé zábery poľnohospodárskeho pôdneho fondu,“ uviedol investor.