< sekcia Nitriansky kraj

Vráble si chcú zobrať úver 1 milión eur na financovanie projektov

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/AP

Prijatie úveru budú schvaľovať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.

Vráble 10. júna (TASR) – Mesto Vráble si chce zobrať úver vo výške 1 milión eur na úhradu kapitálových a bežných výdavkov. Radnica ho plánuje čerpať v rokoch 2021 až 2022 na financovanie projektov, ktoré pokladá za naliehavé a prospešné. „Vychádzame pritom zo zhodnotenia aktuálneho stavu a z požiadaviek občanov,“ upozorňuje samospráva. Prijatie úveru budú schvaľovať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.

Podľa údajov z informačného systému samosprávy Cora Geo mesto Vráble od roku 2015 investovalo do svojho majetku 6.711.477 eur. Vlastné zdroje boli vo výške 2.658.139 eur, cudzie vo výške 4.053.338 eur. Z cudzích prostriedkov boli nenávratné zdroje vo výške 2.718.600 eur, z toho tvorili fondy Európskej únie 1.559.441 eur, zdroje štátneho rozpočtu 1.050.833 eur a iné zdroje 108.326 eur. Úverové zdroje predstavovali 1.334.738 eur, podieľala sa na nich štátna pomoc sumou 200.000 eur a komerčné úvery vo výške 1.134.738 eur. „Dlhodobo priaznivá finančná situácia mesta Vráble a pozitívne výhľady na roky 2021 až 2024, ktoré zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, umožňujú reálne uvažovať o prijatí úveru,“ uviedlo vedenie mesta.

Radnica predpokladá, že kumulatívny nárast podielových daní oproti aktuálnemu roku dosiahne za obdobie 10 rokov objem takmer 14 miliónov eur v absolútnom vyjadrení, čo odhaduje približne na 8,7 milióna eur po započítaní inflácie. Mesto Vráble pravidelne dosahuje kladné výsledky hospodárenia a končí hospodárenie kalendárneho roku s prebytkom. V roku 2019 to bolo 378.000 eur, v roku 2020 dosiahol prebytok 528.000 eur. Hospodárenie v roku 2021 je doteraz stabilizované, výrazne vyššie sa črtá plnenie položky príjem z predaja nehnuteľností o približne 150.000 eur.