< sekcia Prešovský kraj

Bardejov vlani zaznamenal historický najvyšší príjem dani z ubytovania

Mesto Bardejov Foto: OTO TASR – Milan Kapusta,

Samospráve sa podarilo prekročiť i plán vo výbere dane za užívanie verejného priestranstva.

Bardejov 15. mája (TASR) – Rok 2019 bol pre mesto Bardejov z pohľadu celkového výberu miestnych daní a poplatkov historicky najúspešnejším. Uvádza to dôvodová správa k záverečnému účtu mesta, ktorý mestskí poslanci schválili na svojom štvrtkovom (14. 5.) zasadnutí. Mestu sa podarilo prekročiť plánovanú sumu pri výbere dani z nehnuteľnosti, ubytovania či užívania verejných priestranstiev.

"Daň z nehnuteľnosti je ťažiskovou miestnou daňou a aj preto môžeme rok 2019 vo vzťahu k dosiahnutým príjmom hodnotiť pozitívne. Celkový výnos 1.464.976 eur predstavuje 101,69-percentné plnenie plánovaných príjmov," informuje dokument. Najvyššie prekročenie príjmov zaznamenala samospráva na dani za predajné automaty, celkový zisk však dôvodová správa označuje za zanedbateľný. Druhým najvýraznejším úspechom mesta je príjem z dane za ubytovanie, kde suma 221.150 eur predstavuje 123-percentné naplnenie pôvodného rozpočtu. "Najväčší medziročný nárast príjmov sme dosiahli pri dani za ubytovanie, ..., a to napriek nezmenenej úrovni sadzieb dane," uvádza dokument s tým, že i táto položka je historicky najvyššou, akú mesto zaznamenalo. Mesto konštatuje, že až 63 percentami sa na utŕženej sume podieľa spoločnosť Bardejovské kúpele. Pozitívne tiež hodnotí skutočnosť, že "výrazné zvýšenie" sadzby dane za ubytovanie, ku ktorému došlo v roku 2012, "nemalo napriek pesimistickým prognózam negatívny vplyv na počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach".

Bardejovskej samospráve sa vlani podarilo prekročiť i plán vo výbere dane za užívanie verejného priestranstva. Celkový zisk v tejto položke predstavuje 35.323 eur. Naopak, nižšie dosiahnuté príjmy oproti pôvodnému rozpočtu zaznamenalo mesto pri poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a pri dani za psa. Schodok 1300 eur pri poplatku za odpad síce za dramatický výpadok samospráva nepovažuje, negatívne však vníma pokles príjmu v tejto položke o 9704 eur oproti roku 2018. Pripisuje to menšej úspešnosti pri vymáhaní starších nedoplatkov. Rovnako hodnotí i výber dane za psa.