< sekcia Prešovský kraj

Do popradských škôl nastúpilo v novom školskom roku 634 prváčikov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič

Svoje brány ráno slávnostne otvorila aj Základná škola s Materskou školou na Jarnej ulici, do ktorej zavítal aj primátor Anton Danko.

Poprad 2. septembra (TASR) – Do školských lavíc sa po letných prázdninách vrátili v Poprade tisíce žiakov. Do tamojších škôl nastúpilo 634 prváčikov, z toho 551 do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 473 prvákov má trvalý pobyt v Poprade. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová.

Svoje brány ráno slávnostne otvorila aj Základná škola s Materskou školou na Jarnej ulici, do ktorej zavítal aj primátor Anton Danko. Pre prváčikov a ich rodičov mal pripravenú novinku v podobe darčeka. Vedenie mesta sa totiž rozhodlo pomôcť rodinám vecným darom, a to balíčkom so školskými potrebami v celkovej hodnote 30 eur. Mesto zaplatilo za balíčky pre prváčikov zhruba 15.000 eur.

„Chceme pomôcť rodinám prváčikov, a to je dôvod, prečo sme zaviedli túto novinku, myslím si, že je to dobrá pomoc pre všetky mladé rodiny. Verím, že sme prváčikom takto spríjemnili a uľahčili vstup do nového školského roka,“ uviedol Danko. Vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Poprade Edita Pilárová dodala, že balíčky obsahujú to, čo prváčik potrebuje.

Tohtoročnou novinkou je aj stravovanie s doplatkom štátu, školské jedálne v pôsobnosti mesta Poprad sú na to podľa nej pripravené. „Počas letných prázdnin v nich bola vykonaná bežná údržba ako maľovanie stien, malé opravy, sanitácia a dezinfekcia zariadení. Doplnili a obmenili sa gastrozariadenia, spracovali sa zápisné lístky, aktualizovali sa interné predpisy, prevádzkové poriadky a všetky interné dokumenty v súvislosti s novelou zákona a prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia,“ vymenovala Pilárová.

Dodala, že do školských jedální v 1. polroku 2019 zakúpili 18 gastrozariadení v celkovej hodnote 113.500 eur. Zároveň je plánovaná aj rekonštrukcia školskej jedálne a kuchyne v ZŠ s MŠ na Francisciho ulici v Poprade, na ktorú mesto na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva vyčlenilo finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

V zriaďovateľskej pôsobnosti má mesto Poprad 19 školských jedální, v ktorých sa z priemerného počtu 5829 detí stravovalo v minulom školskom roku spolu 4842, čo je 83 %. Mesto od septembra očakáva možný nárast o 17 % stravníkov.