< sekcia Prešovský kraj

Euroregióny na slovenskej i poľskej strane chcú ďalej spolupracovať

Na snímke nádvorie Kežmarského hradu, ilustračné foto Foto: TASR/Adriána Antošková

Oblastí, v ktorých chcú obe strany spolupracovať, je však viac, ide však najmä o kultúru.

Kežmarok 21. októbra (TASR) – Euroregióny na slovenskej i poľskej strane Tatier budú pokračovať v spolupráci aj v aktuálnom programovacom období 2014 – 2020. Dnes na kežmarskom hrade zástupcovia Združenia Euroregión Tatry a Zväzku Euroregión Tatry v Novom Targu podpísali zmluvu o cezhraničnej spolupráci, ktorá nadväzuje na dlhoročné partnerstvo oboch regiónov.

„Menia sa pravidlá cezhraničnej spolupráce jednak na európskej, ale aj slovenskej úrovni, vytvárajú sa nové nástroje, ako sú európske zoskupenia územnej spolupráce. My na toto reagujeme ako dva subjekty, aby sme utvorili ešte užšiu spoluprácu a všetkých našich členov zastrešili pod jedno zoskupenie. Týmto podpisom zmluvy nielenže utvrdzujeme spoluprácu, ale aj vytvárame podmienky, aby nás toto zoskupenie viac a intenzívnejšie zastupovalo na európskej úrovni a zároveň zlepšovalo spoluprácu medzi nami,“ objasnil predseda Rady Združenia Euroregión Tatry Ján Ferenčák.

Toto zoskupenie na slovenskej strane združuje dohromady 104 subjektov územnej samosprávy v Prešovskom, Žilinskom i Košickom kraji, keďže okrem Spiša zastrešuje aj Liptov a Oravu. Momentálne je strategickým projektom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce na poľsko-slovenskom pohraničí cyklistická cesta okolo Tatier. V súčasnosti je z 250 kilometrov dlhého plánového okruhu hotových 74 kilometrov. „Cieľom je spojiť všetky spomínané územia od Zakopaného cez Nový Targ, Kežmarok, Poprad až smerom na Liptov a Oravu, kde sa opäť napojíme na Poľsko. Niektoré menšie úseky sa podarilo urobiť už v predchádzajúcom období, my na toto chceme nadviazať a využiť predovšetkým zdroje z fondov Európskej únie na dokončenie tohto okruhu,“ priblížil Ferenčák.

Oblastí, v ktorých chcú obe strany spolupracovať, je však viac, ide najmä o kultúru, ochranu historického dedičstva a cestovný ruch s dôrazom na otváranie hraníc. „Čaká nás veľa práce, ale spoločne sa nám darí lepšie získavať finančné zdroje na jednotlivé projekty, ktoré rozvíjajú celú prihraničnú oblasť,“ uzavrel Ferenčák.