< sekcia Prešovský kraj

Hlavný kontrolór Prešova chce za riadenie mesta dať trestné oznámenie

Ilustračné foto Foto: TASR

Mestské zastupiteľstvo v Prešove dnes prerokovávalo správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Alexandra Ernsta.

Prešov 27. apríla (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Prešove dnes prerokovávalo správy o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Alexandra Ernsta. Ten kontroloval účtovné doklady na vybraných oddeleniach Mestského úradu v Prešove i čerpanie výdavkov na údržbu verejnej zelene v druhom polroku 2014. Podľa kontrolóra mesto v druhom polroku minulého roka porušilo sedem zákonov, jedno všeobecne záväzné nariadenie, dve smernice primátora a v jednom prípade sa nedodržali zmluvné podmienky. Keďže je podľa Ernsta za finančné riadenie mesta zodpovedný štatutár a teda primátor, plánuje podať na bývalého primátora Pavla Hagyariho trestné oznámenie.

"V zmysle zákona o finančnej kontrole a v zmysle zákona o odhaľovaní protispoločenskej činnosti som zvažoval a potvrdili mi to uznesením aj poslanci, že všetky tieto zistenia posuniem orgánom, ktoré by sa tým mali zaoberať, pretože porušovať zákony sa nemá a uvidíme, akým spôsobom sa s tým vysporiadajú vyšetrovatelia či prokuratúra," uviedol Ernst.

Počas kontrol totiž zistil podľa neho veľa skutočností, ktoré neboli v súlade so zákonmi. Ako povedal, nedodržiaval sa zákon o verejnom obstarávaní, nedodržiavali sa pravidlá rozpočtovania a rozpočtovej disciplíny, nedodržiaval sa zákon o slobodnom prístupe k informáciám, objednávky, faktúry, zmluvy sa zverejňovali až po polroku. Tiež boli podľa neho zadávané bez verejného obstarávania zákazky tak, že sa zákazka rozdelila medzi dve firmy, ktoré ale majú jedného majiteľa. Bez finančných a zmluvných podmienok sa zadávalo kosenie, ktoré sa obhajovalo tým, že kosiť treba.

Ernst so všetkými skutočnosťami oboznámil aj súčasnú primátorku Andreu Turčanovú a verí, že sa podobné veci už nebudú opakovať. Keďže poslanci požadujú od kontrolóra dopracovanie jeho správ z kontrol na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva, predpokladá, že trestné oznámenie podá zrejme na konci júna. Poslanci však požiadali aj súčasnú primátorku o prijatie opatrení a vyvodenie postihov voči zodpovedným pracovníkom a o predloženie správy o výsledkoch na júnové rokovanie.

Podľa bývalého primátora Prešova Pavla Hagyariho ide zo strany Alexandra Ernsta o akt pomsty, pretože správu z kontroly úmyselne koncipoval tak, aby vzbudil dojem porušenia právnych noriem a pritom nebral do úvahy námietky a vysvetlenia dotknutých osôb a pracovníkov úradu.

„Alexander Ernst sa viackrát vyjadril, že sa pomstí za spor, kde on sám porušoval zákony, takže to naozaj beriem ako akt pomsty. Sú operácie, ktoré spomína v kontrolách, no ako primátor som na ne nemal dosah. Pýtal som sa niektorých pracovníkov na tvrdenia hlavného kontrolóra a tí odmietli porušenie zákona. Sám zvažujem podanie trestného oznámenia na A. Ernsta za porušenie právomocí verejného činiteľa, pretože námietky dotknutých osôb ku kontrolám nebral do úvahy úmyselne,“ povedal Hagyari.