< sekcia Prešovský kraj

Humenné v rámci úspor vypne aj verejné osvetlenie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pouličné lampy nebudú v čase od 23.00 do 5.00 h svietiť v piatich mestských častiach a na piatich uliciach.

Humenné 2. apríla (TASR) – V snahe zmierniť dopady súčasnej situácie s novým koronavírusom na rozpočet samosprávy pristúpilo mesto Humenné k úsporným opatreniam. Jedným z nich je prerušenie dodávky elektrickej energie do lámp verejného osvetlenia v lokalitách s nízkym pohybom obyvateľov. Opatrenie vstúpi do platnosti v pondelok 6. apríla. Informuje o tom mesto na svojej internetovej stránke.

Pouličné lampy nebudú v čase od 23.00 do 5.00 h svietiť v piatich mestských častiach a na piatich uliciach. "Dúfam, že občania naše úsporné opatrenia pochopia. Robíme tak v záujme všetkých, ktorým záleží na šetrení verejných finančných prostriedkov v tejto ťažkej dobe," uviedol riaditeľ technických služieb (TS) mesta Milan Kuruc.

Vedenie mesta zníženie výdavkov o približne 20 percent vyžadovalo od všetkých svojich príspevkových organizácií. TS preto tento rok nebudú spúšťať ani Potok času, Fontánu lásky či fontány v mestskom parku, pozastavia tiež nákup kontajnerov na separovaný odpad a obmedzia i vodorovné dopravné značenie vrátane značenia parkovacích miest. V plnom režime budú TS vykonávať len pravidelný odvoz odpadu, opravy ciest a údržbu verejnej zelene.

Správa športových a rekreačných zariadení už v polovici marca odstavila prevádzku zimného štadióna, opätovné namrazenie ľadovej plochy v tomto kalendárnom roku je podľa samosprávy otázne. V priestoroch krytej plavárne tiež v súvislosti s úspornými opatreniami nepribudnú nové skrinky.

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) v rámci úspor pristúpilo k energetickým škrtom, zníženiu výdavkov na všeobecný materiál a zrušilo tiež opravu únikového schodiska v zadnej časti budovy. "Naopak, realizovať sa musí aj v aktuálnej situácii projekt Stabilného hasiaceho zariadenia," informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu s tým, že jeho revízna správa končí v júni. Doplnil, že zamestnanci MsKS aktuálne delia svoju pracovnú náplň na dobrovoľnícku činnosť, opravy a administratívu.