< sekcia Prešovský kraj

Humenné zavádza participatívny rozpočet

Humenné. Foto: TASR/Tomáš Doboš

Do participatívneho rozpočtu sa môžu zapojiť právnické osoby i fyzické osoby. V prípade fyzických osôb mladších ako 18 rokov mesto vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu.

Humenné 3. decembra (TASR) – Humenská samospráva vyzýva obyvateľov na predkladanie projektov do participatívneho rozpočtu. V roku 2020 ho zavádza prvýkrát, má naň vyčlenených 12.000 eur. Súčasťou iniciatívy mesta je verejné stretnutie záujemcov o participáciu. Informovala o tom samospráva na svojom webovom sídle.

"Participantom sa stáva osoba, ktorá v ďalšej fáze participatívneho rozpočtu vypracuje projekt, ktorý bude vo všeobecnom záujme mesta Humenné a jeho obyvateľov, to znamená v ďalšej fáze môže vypracovať a predložiť projekt výlučne iba participant," uvádza na mestskom portáli samospráva. Do participatívneho rozpočtu sa môžu zapojiť právnické osoby i fyzické osoby. V prípade fyzických osôb mladších ako 18 rokov mesto vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu. Prihláška pre prihlasovanie sa záujemcov do participatívneho rozpočtu bude k dispozícii v papierovej forme v podateľni mestského úradu (MsÚ) a v elektronickej podobe na webovej stránke mesta Humenné. Termín uzávierky prihlášok pre záujemcov je 16. decembra.

Samospráva zároveň ponúka verejné stretnutie všetkých záujemcov o participatívny rozpočet, na ktorom ich bude informovať o procese. Uskutoční sa vo štvrtok (5. 12.) o 16.00 h v zasadačke mestského zastupiteľstva na MsÚ.

O zavedení participatívneho rozpočtu do rozpočtu mesta i o finančných prostriedkoch vyčlenených naň rozhodli mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí (23. 10.).