< sekcia Prešovský kraj

Humenné zhromažďuje návrhy, aby opätovne ocenila miestne osobnosti

Zrekonštruovaná časť Námestia slobody v Humennom Foto: TASR/Tomáš Doboš

ednotlivcov či kolektívy následne ocení radnica verejne počas tradičných septembrových osláv Pamätného dňa mesta.

Humenné 24. apríla (TASR) - Návrhy na udelenie ocenení osobnostiam mesta Humenné bude zhromažďovať do 31. mája tohto roka miestna samospráva. Jednotlivcov či kolektívy následne ocení radnica verejne počas tradičných septembrových osláv Pamätného dňa mesta.

Čestné občianstvo mesta, cena mesta, cena primátorky mesta, čestné uznanie, ďakovný list a cena dobrovoľník mesta sú známe verejné ocenenia, ktoré môžu byť udelené v Humennom aj v tomto roku. Návrhy na udelenie ocenení môžu adresovať ich predkladatelia najneskôr v posledný májový deň, a to do podateľne radnice.

"Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí obsahovať: osobné údaje navrhovaného, t. j. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť, vrátane súhlasu navrhovaného s nomináciou. V prípade fyzickej osoby je potrebné doložiť aj súhlas so zverejnením jeho osobných údajov," informuje radnica.

Dôležitou časťou návrhu je aj jeho zdôvodnenie predkladateľom. Ide hlavne o výstižné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma i v zahraničí.