Quantcast
< sekcia Prešovský kraj

Obce v okolí odkaliska Poša chcú urýchliť proces jeho likvidácie

Na snímke výpust odkaliska v Poši do Kyjovského potoka. FOTO TASR - Roman Hanc Foto: TASR

Podľa ministerstva životného prostredia najnovší geologický prieskum nepreukázal zdravotné riziká spojené s existenciou odkaliska.

Nižný Hrušov 15. mája (TASR) - Obce v okolí odkaliska Poša chcú urýchliť proces jeho likvidácie. Na inventarizáciu jeho zloženia požiadali Prešovský samosprávny kraj o dotáciu vo výške 200.000 eur, krajskí poslanci im na svojom poslednom zasadnutí (9. 5.) zatiaľ vyčlenili 50.000 eur z prebytku krajského hospodárenia. Podľa ministerstva životného prostredia najnovší geologický prieskum nepreukázal zdravotné riziká spojené s existenciou odkaliska, s jeho sanáciou počíta Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (ŠPS EZ) na roky 2022 - 2027, ktorý vláda schválila na svojom stredajšom (11. 5.) rokovaní.

"Štát dodnes neurobil inventarizáciu odkaliska. Všetky prieskumy, ktoré boli urobené v minulosti a končili sa prieskumom, ktorý sa urobil v roku 2020, boli robené okolo odkaliska a okolo Kyjovského potoka, ale netýkali sa priamo obsahu odkaliska, čo je podľa nás zásadná vec," uviedol pre TASR starosta obce Nižný Hrušov Ján Fenčák, pričom podotkol, že ak sa má odkalisko sanovať, je potrebné poznať jeho komplexné zloženie. Podľa neho jestvuje podozrenie, že v odkalisku, ktoré bolo v prevádzke od roku 1980, sa nachádzajú aj sedimenty z nelegálne uložených odpadov.

Ako podotkol, od odstavenia odkaliska Slovenskou inšpekciou životného prostredia uplynul už viac ako rok a proces jeho likvidácie je odvtedy "na mŕtvom bode". "Preto sme sa ako starostovia dotknutých obcí, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, rozhodli celý tento proces uchopiť a posunúť o krok ďalej," ozrejmil dôvod žiadosti o krajskú dotáciu. Požadovaná suma mala vzísť zo stanoviska odborníkov, pričom komplexná inventarizácia odkaliskových sedimentov by sa mala realizovať viacerými vrtmi do hĺbky 14 metrov. Samosprávy veria, že na ich základe budú vedieť štátu dokázať nebezpečnosť odkaliska nielen z environmentálneho, ale i zdravotného hľadiska.

Podľa envirorezortu realizoval podrobný geologický prieskum odkaliska naposledy Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, jeho záverečnú správu s analýzou rizika znečisteného územia schválilo ministerstvo v závere minulého roka. "Geologickým prieskumom sa nepotvrdila kontaminácia horninového prostredia. Toto znečistenie predstavuje environmentálne riziko, avšak zdravotné riziko bolo vyhodnotené ako nepravdepodobné," doplnil envirorezort pre TASR. Podotkol, že potenciálnym zdravotným rizikom by mohla byť pravidelná konzumácia studňovej vody, preto ju obyvateľom odporučili preventívne nevyužívať.

"Na základe výsledkov uskutočneného prieskumu a analýzy rizika znečisteného územia sa v ŠPS EZ na roky 2022 - 2027 stanovila jej (lokality, pozn. TASR) priorizácia na prípadnú sanáciu alebo realizáciu iných opatrení," doplnilo ministerstvo životného prostredia. Zdrojom financovania nákladov spojených s geologickým prieskumom, sanáciou a monitorovaním environmentálnych záťaží v rámci Slovenska majú byť najmä eurofondy.