< sekcia Prešovský kraj

Podľa kontrolórky Poprad hospodáril vlani veľmi dobre napriek schodku

Ferratum Foto: Ferratum

Rozpočet mesta Poprad bol v minulom roku vo veľmi dobrom stave a samospráva vlani hospodárila lepšie, ako sa predpokladalo.

Poprad 23. júna (TASR) – Rozpočet mesta Poprad bol v minulom roku vo veľmi dobrom stave a samospráva vlani hospodárila lepšie, ako sa predpokladalo. Potvrdila to kontrolórka mesta Poprad Zita Kozlerová, a to aj napriek tomu, že konečný hospodársky výsledok k 31. decembru 2014 bol schodok a nie prebytok ako pred dvoma rokmi. Mesto Poprad skončilo minulý rok s mínusom viac ako 2,56 milióna eur.

"Ja môžem vyjadriť len spokojnosť, keďže samospráva o cca štyri milióny znížila predpokladaný schodok. Aj napriek množstvu preinvestovaných kapitálových výdavkov v oblasti rozvojového programu, ktoré boli na úrovni päť miliónov, sa podarilo zvýšiť zostatok v rezervnom fonde, hoci aj ja sama som mala obavy, že sa v minulom roku rozpustí," uviedla Kozlerová. Mesto malo v rezervnom fonde k 31. decembru 2014 viac ako 8,3 milióna eur, čo je o takmer 500.000 eur viac ako na začiatku minulého roka. Rozpočet bol podľa nej postavený na reálnych predpokladoch, čo dokumentujú aj dosiahnuté výsledky, a to aj napriek tomu, že vlani ho kontrolórka označila za odvážny.

Kozlerová tvrdí, že mesto vlani veľmi dobre hospodárilo aj v súvislosti so zadlženosťou prepočítanou na jedného obyvateľa. Podľa nej bude Poprad v tejto štatistike figurovať medzi poprednými mestami na Slovensku. "V minulom roku bola zadlženosť na úrovni 0,88 percenta, čo je v podstate žiadna zadlženosť, takže ja som spokojná. Mesto k 31. decembru 2014 bolo naozaj vo vynikajúcej finančnej disciplíne," konštatovala kontrolórka.

V porovnaní s rokom 2013 mesto zaznamenalo v roku 2014 mierny vzostup vlastných bežných príjmov, a to o niečo viac ako dve percentá. Priaznivo sa podľa kontrolórky vyvíjajú aj daňové príjmy, keď za porovnávané štyri roky popradská samospráva zaznamenáva rok čo rok ich nárast. Objem výnosu z podielových daní zo štátneho rozpočtu zaznamenal nárast o 3,89 percenta oproti roku 2013. Rovnako priaznivo sa javí aj vývoj príjmov z dane z nehnuteľností, čo súvisí s nárastom počtu stavieb.