< sekcia Prešovský kraj

Poprad od nového roka zvýši poplatky za sociálne služby

Ilustračná foto. Foto: FOTO TASR/AP

Tamojší mestskí poslanci totiž na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré pripravil sociálny odbor.

Poprad 5. septembra (TASR) - Mesto Poprad od nového roka zvýši poplatky za poskytovanie sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Tamojší mestskí poslanci totiž na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré pripravil sociálny odbor. Z materiálu, ktorý predložila na zastupiteľstvo vedúca odboru Petra Zavacká, vyplýva, že dôvodov na zvyšovanie úhrad je niekoľko, okrem iného podľa nej nedošlo k úpravám od roku 2008.

Ďalšími dôvodmi sú neustále sa zvyšujúce prevádzkové náklady, rast inflácie aj platov zamestnancov a tiež zvyšovanie kvality poskytovania služieb či dlhodobá udržateľnosť vzhľadom na starnutie populácie. Zároveň podľa samosprávy došlo za sledované obdobie k zvýšeniu dôchodkov o takmer 31 percent, čo mesto taktiež zohľadnilo. „Predkladaný návrh zmien vo VZN týkajúci sa najmä zmeny úhrad za sociálne služby sa pripravoval veľmi citlivo a s prijímateľmi sociálnych služieb sa uskutočnil konštruktívny dialóg o potrebe prijatia tohto návrhu. Zvýšenie navrhovaných úhrad sa pohybuje na úrovni od 17,39 do 66,67 percenta. Poprad si však medzi mestami na Slovensku aj naďalej udrží líderskú pozíciu poskytovateľa kvalitných, a hlavne cenovo prijateľných sociálnych služieb,“ ubezpečila Zavacká.

Poslankyne Tatiana Husárová a Helena Mezenská považujú zvýšenie poplatkov za drastické a neprimerané, aj z tohto dôvodu návrh nepodporili. „Chýba mi dôsledková analýza na súčasnú skladbu klientov, aký to bude mať na nich dosah. Mnohí majú zdravotné problémy a vysoké doplatky na lieky. Zaujíma ma tiež, aký kľúč sa použil na zvyšovanie jednotlivých úhrad, niekde sa zvýšili o pár percent, inde až o 50 percent. Zároveň sa podľa môjho názoru nezohľadnil pri tomto návrhu fakt, že v budúcom roku sa zvýšia príjmy zo štátu v tejto oblasti. Súhlasím so zvyšovaním úhrad, pretože sa naozaj od roku 2008 nezvyšovali, ale som za to, aby sa to uskutočnilo citlivo,“ skonštatoval poslanec Jozef Košický, ktorý v minulosti pôsobil ako riaditeľ Centra sociálnych služieb (CSS) v Poprade a k návrhu mal viaceré výhrady. Zároveň vníma negatívne fakt, že hoci sociálny odbor na tomto návrhu pracoval osem mesiacov, poslanci sa k nemu dostali niekoľko dní pred schvaľovaním.

Zuzana Kvaková, ktorá je v súčasnosti poverená vedením CSS, upozornila na to, že úhrada ich klienta za mesiac bude aj po zvýšení na úrovni maximálne 337 eur. „Viac nezaplatí nikto. V priemere sa táto úhrada zvýši o 79 eur, áno, je to dosť peňazí, ale treba prihliadať na to, že sa desať rokov poplatky nezvyšovali vôbec, preto sa nárast javí vysoký,“ ozrejmila. Poplatky sa zvýšia v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, v zariadeniach pre seniorov s opatrovateľskou službou i pre deti do troch rokov, tiež v dennom stacionári, v jedálni a za opatrovateľskú a prepravnú službu.

„Myslím si, že mesto Poprad poskytuje kvalitné sociálne služby, za ktoré sa poplatky nezvyšovali - a donekonečna sa nedá takto fungovať. Za pozitívum považujem, že tento návrh prerokovali aj so samotnými klientmi a tí sami uznali, že je potrebné pristúpiť k zvýšeniu úhrad. Treba si vážiť aj prácu zamestnancov sociálnych služieb, ktorých ohodnotenie je často veľmi slabé,“ oponuje poslankyňa Alena Madzinová.

Z predloženého materiálu vyplýva, že obyvatelia nad 62 rokov tvorili ku koncu minulého roka takmer 24 percent z celkového počtu 50.161 Popradčanov a tento počet sa každým rokom zvyšuje. „Sme viacerí od roku 2008 zodpovední za to, že sa to nezvyšovalo priebežne a možno citlivejšie,“ skonštatoval na záver v diskusii primátor mesta Poprad Anton Danko.