< sekcia Prešovský kraj

Podtatranské múzeum vyhlasuje súťaž o regionálnych dejinách

Na snímke Podtatranské múzeum v Poprade. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Súťaž sa uzatvára 31. mája a vyžrebovaní riešitelia získajú knižné ceny a upomienkové predmety.

Poprad 18. mája (TASR) – Podtatranské múzeum v Poprade pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí vyhlasuje korešpondenčnú súťaž s názvom Hrajme sa s históriou – regionálne dejiny. TASR o tom informovalo múzeum s tým, že cieľom tohto projektu je vzbudiť záujem o históriu regiónu, ktorú prezentuje expozícia Podtatranského múzea v Poprade.

„Po prestávke vynútenej koronakrízou je múzeum opäť otvorené, za špecifických podmienok, a preto by sme radi pozvali našich návštevníkov na prehliadku expozície, kde môžu nájsť odpovede na otázky, ktoré sú predmetom kvízu.

Okrem toho je možné získať odpovede aj z iných dostupných prameňov. V čase, keď sú zatvorené školské zariadenia, môže byť táto súťaž rozšírením vedomostí z dejepisu a zaujímavým spestrením pri získavaní informácií v tejto oblasti. Je tiež určená aj všetkým záujemcom o históriu z radov širokej verejnosti,“
priblížilo múzeum.

Súťaž sa uzatvára 31. mája a vyžrebovaní riešitelia získajú knižné ceny a upomienkové predmety. Viac informácií možno nájsť na sociálnej sieti Podtatranského múzea v Poprade.

Múzeum je otvorené už od 9. mája v špeciálnom režime. Vstup do priestorov múzea je povolený len návštevníkom s ochranným rúškom a ľudia sú povinní použiť dezinfekciu rúk, ktorá je pripravená pri vstupe do múzea.

Maximálny počet návštevníkov v expozičných priestoroch je 15 osôb, v pobočke múzea v Spišskej Sobote 5 osôb, pričom je potrebné, aby sa ľudia pohybovali v smere prehliadky a dodržiavali dvojmetrové rozstupy s výnimkou rodinných príslušníkov žijúcich v jednej domácnosti.

Lektorský výklad sa návštevníkom neposkytuje, na tento účel je k dispozícii audio sprievodca v ochrannom obale. Pri prehliadke expozícií nebudú z hygienických dôvodov funkčné interaktívne prvky. V čase od 12:00 do 13:00 bude múzeum pre návštevníkov zatvorené z dôvodu dezinfekcie priestorov expozícií.