< sekcia Prešovský kraj

VIDEO: V Poprade vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity

Na snímke odčerpávanie vody zo zaplavného domu v mestskej časti Popradu - Stráže po silnej búrke 20. mája 2015. V meste Poprad je v dôsledku silnej nočnej búrky vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. Po prívalových dažďoch, došlo k zaplaveniu Kukučínovej ulice a pivničných priestorov okolitých rodinných domov. Poprad - Stráže, 21. mája 2015. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Primátor mesta Jozef Švagerko v zmysle príslušnej legislatívy vydal príkaz na vykonanie záchranných prác.

Poprad 21. mája (TASR) – V meste Poprad je v dôsledku silnej nočnej búrky vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. „V stredu (20.5.) večer dostala stála služba Mestskej polície v Poprade hlásenia od občanov, že v Strážach pod Tatrami došlo k zaplaveniu Kukučínovej ulice a priľahlých rodinných domov. Na základe situácie, ktorá vznikla po prívalových dažďoch, keď došlo k zaplaveniu Kukučínovej ulice a pivničných priestorov okolitých rodinných domov v Poprade – Strážach, som o 21. hodine vyhlásil tretí stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta Poprad,“ informoval primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý následne v zmysle príslušnej legislatívy vydal príkaz na vykonanie záchranných prác.O 22. hodine došlo aj k zaplaveniu komunikácie na Rastislavovej a Suchoňovej ulici v Poprade na sídlisku JUH III. V Strážach hladina Hozeleckého potoka dosiahla brehovú čiaru a vybrežila sa na futbalové ihrisko. Následne o 2. hodine sa situácia na Kukučínovej ulici stabilizovala, voda už tečie v cestnej kanalizácii, hladina Hozeleckého potoka je v súčasnosti pod brehovou čiarou. Na sídlisku JUH III voda plynule odteká do miestnej kanalizácie.

„V Strážach pod Tatrami v úseku Strážske námestie – Kukučínova ulica je poškodený chodník pre peších v dĺžke asi 20 metrov a poškodená je aj cestná kanalizácia vedľa komunikácie na Kukučínovej ulici,“ doplnil hovorca mesta Poprad Marián Galajda. Mesto v tejto súvislosti zrealizovalo viaceré opatrenia, okrem iného sa uzavrela prístupová cesta do časti Stráže a následne sa regulovala doprava štátnou a mestskou políciou. Odstránili sa tiež prekážky, ktoré bránili odtoku vôd a vytvorili sa hrádze navrecovaným pieskom v kritických úsekoch na Kukučínovej ulici, ktoré slúžili na usmernenie toku vody a ochranu rodinných domov.„Čerpala sa voda zo zaplavených priestorov rodinných domov, odstraňovali sa hrubé nánosy z miestnej komunikácie i z kanalizačných poklopov na Rastislavovej, Suchoňovej ulici a Velickom námestí,“ dodal Galajda s tým, že situácia na vodných tokoch a kritických úsekoch sa monitoruje podľa povodňového plánu. Na záchranných prácach sa zúčastnili príslušníci štátnej i mestskej polície, hasiči, záchranná jednotka civilnej ochrany mesta Poprad, Správa mestských komunikácií mesta Poprad, Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Stráže a tiež pracovníci Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) – stredisko Poprad.„Mesto Poprad navrhlo Správe a údržbe ciest PSK, aby preverila stabilitu a kvalitu vozovky na konci Kukučínovej ulice, kde došlo k roztrhnutiu kanalizácie a poškodeniu miestneho chodníka pre peších. Úrazy ani havárie sa pri záchranných prácach nevyskytli,“ uzavrel Galajda.