< sekcia Prešovský kraj

Tri mestské časti v Prešove majú nové erby

Mesto Prešov Foto: TASR/Milan Kapusta

Schválením erbov Heraldickou komisiou a zapísaním do Heraldického registra sa už erby môžu začať používať.

Prešov 2. augusta (TASR) – Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR schválila erby a vlajky pre mestské časti Prešova Solivar, Nižná Šebastová a Šalgovík. Okrem hlavného erbu mesta budú mať v Prešove svoje erby aj tri bývalé obce, ktoré boli začlenené k mestu ako jeho mestské časti.

„Tieto nové erby môžu byť využívané na propagačné účely, napríklad v publikáciách, pohľadniciach, darčekových predmetoch. Samozrejme, plánujeme označiť teritóriá mestských častí. Budú mať dôležitú spoločenskú úlohu pri formovaní povedomia patriotizmu a hrdosti na svoju mestskú časť,“ uviedol pre TASR poslanec mestského zastupiteľstva za mestskú časť Solivar Peter Krajňák.

Schválením erbov Heraldickou komisiou a zapísaním do Heraldického registra sa už erby môžu začať používať. Poslanci však plánujú ešte zmeniť štatút mesta a všeobecne záväzné nariadenie o symboloch, aby to bolo formálne záväzné aj pre mesto. Chceli by to urobiť ešte pred komunálnymi voľbami, možno už na prvom zasadnutí po letných prázdninách v septembri. Potom by malo nasledovať posvätenie erbov a ich umiestnenie na cestách do mestských častí.

Solivarský erb je v modrom štíte na vysokej, vpravo šikmo skosenej pažiti strieborný zlatostrechý obrátený kostol, sprevádzaný vpravo strieborným čerieslom, prevýšeným zlatým snopom. Šalgovícky erb má v červenom štíte skrížené nástroje. Sú to strieborná kosa na zlatom kosisku a zlaté hrable.

V erbe mestskej časti Nižná Šebastová je podľa poslanca za túto časť mesta Martina Lipku aj postava stojaceho muža v zlatých čižmách a zlatom klobúku, v pravici so zlatým latinským krížom a s ľavicou vbok, pri hlave sprevádzaný dvoma zlatými hviezdami. Históriu týchto erbov preskúmal a odborný návrh na ich schválenie spracoval bez nároku na honorár profesionálny vojak Marcel Bodnár, ktorý už predtým niekoľko erbov vytvoril.

Keďže samostatnými obcami boli kedysi aj časti Šváby a Soľná Baňa, poslanci uvažujú aj o vytvorení erbov pre tieto časti Prešova.