< sekcia Prešovský kraj

Iniciatíva Bude to dobre pomáha neúplným rodinám a dôchodcom v Prešove

Seniori prichádzajú na nákup do potravín. Opatrenie má chrániť seniorov pred nákazou novým koronavírusom. Foto: TASR/AP

Podľa zistení publikácie EU SILC z roku 2018 o príjmoch a životných podmienkach domácností - na Slovensku žije 860.000 ľudí v nedostačujúcich ekonomických podmienkach.

Prešov 26. marca (TASR) – Neúplným rodinám a dôchodcom pomáha v zložitej situácii súvisiacej so šíriacim sa novým koronavírusom iniciatíva z Prešova s názvom Bude dobre.

"V čase pandémie si musíme všetci pomáhať ešte viac. Preto sme sa s našou neziskovou organizáciou Pierott rozhodli vyhlásiť výzvu na pomoc deťom a starším ľuďom. Vytvorili sme iniciatívu Bude to dobre, ktorou chceme zabezpečovať základné potraviny aj hygienické pomôcky tým, ktorí si nevedia pomôcť sami," priblížil vznik iniciatívy zakladateľ neziskovej organizácie Pierott Marián Beliš.

Ako ďalej povedal, podľa zistení publikácie EU SILC z roku 2018 o príjmoch a životných podmienkach domácností - na Slovensku žije 860.000 ľudí v nedostačujúcich ekonomických podmienkach.

"Do tohto vysokého čísla spadajú nielen dôchodcovia, ale aj neúplné rodiny s jedným rodičom samoživiteľom. Na týchto ľudí myslí aj novovzniknutá iniciatíva z Prešova, ktorá chce pomáhať ľuďom v núdzi," povedal Beliš.

Projekt je možné podporiť prostredníctvom webovej stránky budetodobre.sk. Za vyzbierané peniaze nezisková organizácia nakúpi potraviny a pomôcky, ktoré následne aj rozvezie všetkým, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomocnú ruku. Dôchodcom, osamelým starším ľuďom aj rodinám s deťmi iniciatíva zabezpečí základné potraviny a hygienické pomôcky.

"V aktuálnej situácii chceme pomôcť nielen deťom s jedným rodičom, ale aj ľuďom, ktorí sú v povinnej karanténe a rodinám, ktoré prišli pre pandémiu a bezpečnostné opatrenia o stály príjem a ocitli sa tak v existenčnej kríze. Rodinám s deťmi prostredníctvom iniciatívy zabezpečíme aj pomôcky na edukáciu a rozveselenie detí, aby zvládla celá rodina toto ťažké obdobie," dodáva Beliš.

Nezisková organizácia Pierott vznikla v roku 2013 s cieľom stransparentniť kontrolu a efektívnu pomoc deťom a rodinám, u ktorých sa preukázaná pomoc dá odsledovať reálne dosiahnutými výsledkami. Počas šiestich rokov pôsobenia vďaka viac ako 1000 podporovateľom, bežným ľuďom a známym osobnostiam, pomohla už 300 deťom a rodinám zo 16 okresov Slovenska.