< sekcia Prešovský kraj

Jarkovú ulicu v Prešove na týždeň uzavrú pre práce na kanalizácii

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na základe požiadavky stavebníka prechodne uzavrú úsek Jarkovej ulice od križovatky s Tkáčskou ulicou po vjazd na Šarišskú ulicu.

Prešov 26. júla (TASR) - Jarková ulica v centre Prešova bude od pondelka (27. 7.) do nedele 2. augusta kompletne uzavretá v úseku približne 500 metrov. Dôvodom je rekonštrukcia kanalizácie, ktorú bude realizovať Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Informovalo o tom mesto Prešov.

Na základe požiadavky stavebníka prechodne uzavrú úsek Jarkovej ulice od križovatky s Tkáčskou ulicou po vjazd na Šarišskú ulicu. Označia ho dočasným dopravným značením."Náhradné parkovanie vozidiel bude možné na existujúcich parkoviskách v okolí Jarkovej ulice. Dopravný prístup na Jarkovú ulicu bude možný iba zo Šarišskej ulice. Výjazd bude možný len na ulice Suchomlynská, Baštová a Hlavná z konca Jarkovej ulice," uviedla radnica.

Mesto Prešov ako príslušný cestný správny orgán stanovilo zhotoviteľovi stavby niekoľko podmienok. Ten je povinný zabezpečiť podľa možností a charakteru stavebných prác vytvorenie bezpečného koridoru pre peších po celej dĺžke jednotlivých úsekov stavby na ulici, ako aj priečnych prepojení v priestore jednotlivých križovatiek a parkoviska. Zhotoviteľ bude v dostatočnom časovom predstihu informovať obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na ulici o plánovanej uzávere a obchádzkových trasách, o prístupe k nehnuteľnostiam, respektíve o iných dočasných zmenách vyvolaných uzáverou.

"Ak v dôsledku rekonštrukcie dôjde k znečisteniu alebo poškodeniu miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene, žiadateľ je povinný okamžite zabezpečiť ich opravu a odstránenie poškodení na vlastné náklady," informovalo mesto.