< sekcia Prešovský kraj

Mapy budú bohatšie o údaje z rómskych osád v obciach prešovského kraja

Ilustračné foto. Foto: TASR František Iván

Na spoločnom workshope Roma Settlements Mapathon na PSK zaznačovali podľa satelitných snímok nezmapované územia.

Prešov 26. júna (TASR) – Zakreslením nezmapovaných ciest a budov vo vybraných obciach Prešovského kraja s rómskou populáciou do máp sa v uplynulých dňoch zaoberali odborníci, ktorí sa stretli v Úrade Prešovského samosprávneho kraja. TASR o tom informovala Lea Heilová z Oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK. Mapovanie má pomôcť pri ďalšom rozvoji týchto obcí.

Šesť obcí z Prešovského kraja bude podľa nej detailnejšie a presnejšie zakreslených v mapách. Dopomohli k tomu študenti Prešovskej univerzity v Prešove, ktorí sú členmi skupiny UNIPO Mappers a odborníci z Oddelenia Inštitútu rozvoja PSK.

Na spoločnom workshope Roma Settlements Mapathon na PSK zaznačovali podľa satelitných snímok nezmapované územia. Aktivita sa uskutočnila za podpory Európskej komisie a technickej pomoci Svetovej banky.

„Vo vybraných obciach sa snažíme na základe leteckých snímkov zaznamenať budovy, ktoré nie sú zavedené v mapách. Ide o šesť pilotných obcí s rómskou populáciou – Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Varadka, Krivany a Čičava," uviedol počas workshopu odborný asistent na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky na Prešovskej univerzite v Prešove Miloslav Michalko.

V druhej fáze bude nasledovať terénne skúmanie prostredníctvom mobilných zariadení a dotazníkov. Cieľom je zistiť, aká je v obci infraštruktúra, či majú ľudia prístup k vode, elektrine a podobne.

„Snažíme sa zabezpečiť takzvanú dátovú podporu. To znamená zmapovať obce a priniesť čo najkvalitnejšie dáta, aby sme sa na základe nich vedeli do budúcna rozhodovať a plánovať projekty a ďalší rozvoj týchto obcí. Mappingom vieme okrem iného vyhodnotiť, nakoľko sú stavby v danej obci legálne a ako rýchlo sa budujú," spresnil Marek Hudák z Oddelenia Inštitút rozvoja PSK.

Priestorové údaje v mape a ďalšie demografické ukazovatele budú rozhodujúce pri určovaní potrieb jednotlivých obcí. Napríklad, či v danej obci je potenciál investovať do škôl, na akú skupinu ľudí je potrebné sa sústrediť, prípadne či je tam nutné dobudovať infraštruktúru v strednom či väčšom rozsahu, alebo sa radšej zamerať na iné projekty.

Úrad PSK využije dáta pri aktivitách Iniciatívy Catching-up regions, ktorá sa v jednom zo svojich komponentov zameriava práve na marginalizované rómske komunity. Podľa Heilovej všetky prognózy nasvedčujú, že význam Rómov pre miestny hospodársky a sociálny rozvoj porastie. Je to zdroj pracovnej sily, ktorá predstavuje jeden z rozvojových potenciálov PSK a je nevyhnutné ho čím skôr zapojiť.

Podľa štatistických údajov tvoria Rómovia približne 15 percent z celkového počtu obyvateľov PSK. Atlas rómskych komunít z roku 2019 uvádza, že na území PSK žije približne 127 000 rómskych obyvateľov.