< sekcia Prešovský kraj

Prešov otvára denný stacionár pre seniorov v zariadení Náruč

Na snímke fitpark prešovského ZPS Náruč. Foto: TASR/Milan Kapusta

Administratívne prijatie do zariadenia treba vybaviť na mestskom úrade, pretože posudzovanie na službu v dennom stacionári podlieha zákonu o sociálnych službách.


Prešov 2. januára (TASR) – Mesto Prešov od začiatku nového roka prichádza s novou ponukou sociálnej služby formou denného stacionára, ktorý zriadilo v existujúcom Zariadení pre seniorov Náruč na Veselej ulici. Mestskí poslanci za týmto účelom schválili koncom uplynulého roka Doplnok k zriaďovacej listine tohto zariadenia, v ktorom sa uvádza, že ide o pobytovú a ambulantnú sociálnu službu. Počíta sa s kapacitou 15 klientov denne.

Primátorka Prešova Andrea Turčanová uviedla, že klient bude musieť splniť podmienku odkázanosti. Administratívne prijatie do zariadenia treba vybaviť na mestskom úrade, pretože posudzovanie na službu v dennom stacionári podlieha zákonu o sociálnych službách. Potrebný je lekársky a sociálny posudok, rozhodnutie o odkázanosti a následne uzatvorenie zmluvy priamo so zariadením.

V praxi to bude fungovať tak, že ráno klienta privedie do zariadenia niekto z príbuzných. Pokiaľ je mobilný, môže prísť aj sám. Skúsený personál zabezpečí celodenný program. Stacionár bude otvorený od rána do 17.00 hod.

„Vždy je veľký nápor na ubytovaciu kapacitu. Ale myslím si, že trend je dnes taký, že sa máme snažiť našich rodičov a seniorov čo najviac udržať v domácom prostredí. Preto každoročne posilňujeme opatrovateľskú službu a preto vzniká aj tento denný stacionár. Naozaj dnes je trend rozširovať ambulantné služby a nechať dožiť ľudí v ich prirodzenom prostredí,“
uviedla Turčanová, ktorá pred zvolením do funkcie primátorky pôsobila v sociálnej oblasti .

Ďalej uviedla, že zriadením novej služby sa poskytne pomoc ďalším občanom, ktorí sú na ňu odkázaní len na určitý čas počas dňa. Prijímatelia sociálnej služby v dennom stacionári budú mať zabezpečenú starostlivosť a stravu, k dispozícií im je spoločenská a oddychová miestnosť, jedáleň a priestory pre terapeutickú činnosť. Seniori môžu využívať aj exteriérové priestory, ktoré sú vybavené športovým a relaxačným náradím. Zároveň im budú podľa ich záujmu poskytnuté aj nadštandardné služby, ako duchovná starostlivosť, rehabilitácia, relaxácia a vzdelávacie aktivity.