< sekcia Prešovský kraj

Poklepaním základného kameňa odštartovali výstavbu cintorína v Prešove

Slávnostné položenie základného kameňa nového cintorína mestskej časti Prešova v Solivare 29. decembra 2015. Na snímke vľavo primátorka Prešova Andrea Turčanová a vpravo konateľ spoločnosti KAPING Imrich Miškuf. Foto: TASR -Milan Kapusta

Nový cintorín vyrastie vedľa starého solivarského cintorína na ploche 4,9 hektára a bude prechádzať až do časti Šváby.

Prešov 29. decembra (TASR) – V prešovskej mestskej časti Solivar za Sídliskom Šváby vnikne nový cintorín, kde by sa malo začať pochovávať do dvoch rokov. Základný kameň nového cintorína dnes slávnostne poklopala primátorka Prešova Andrea Turčanová spolu so zástupcom dodávateľskej spoločnosti Kaping, s. r. o., Prešov Imrichom Miškufom.

Nový cintorín vyrastie vedľa starého solivarského cintorína na ploche 4,9 hektára a bude prechádzať až do časti Šváby. Výstavba je naplánovaná na niekoľko etáp a častí. V prvej etape v časti A sa preinvestuje takmer 1,8 milióna eur (s DPH). Podľa Miškufa dve tretiny sumy prestavajú v roku 2016 a zvyšnú časť v prvom polroku 2017.

Do dvoch rokov by tu malo vzniknúť okolo 2700 hrobových miest, ktorých kapacita by mala pokryť potreby Prešova na zhruba 15 rokov. „V júni 2017 bude odovzdaný tento cintorín - jeho prvá časť. Obavy, či bude kde pochovávať, sú, dúfam, už za nami. Bude to cintorín, kde sa budú skôr uprednostňovať zelené hrobové miesta, kde bude viacej zelene aj oddychových zón. Ale v každom prípade ostane zachovaná tá hlavná funkcia, funkcia cintorína,“ uviedla prešovská primátorka. Po dokončení stavby sa opraví prístupová cesta k cintorínu a plánuje sa aj výstavba parkoviska.

Miškuf uviedol, že podľa projektanta je cintorín koncipovaný ako lesopark s 2000 kusmi nízkej a vysokej zelene. Preferované sú zelené hroby s počtom 870 miest, nasledujú klasické a urnové hroby s rovnakým počtom po 840 miest a detské hroby s počtom 150 miest. Na úpravu hrobov bude možné použiť iba prírodný materiál, počíta sa s jednotnou úpravou hrobových celkov a profesionálnou údržbou verejnej zelene. Stavbári postavia vyše 2000 metrov chodníkov. Po ukončení stavebných prác nainštalujú na cintorín verejné osvetlenie a kamerový systém.

Na stavbu nového cintorína v Prešove bolo doteraz vynaložených takmer 185.000 eur. Z týchto finančných prostriedkov samospráva zaplatila projektovú dokumentáciu a tiež archeologický výskum.

Celkové odhadované náklady na stavbu celého cintorína na základe projektovej dokumentácie predstavujú viac ako 25 miliónov eur s DPH. Keďže ide o finančne náročnú stavbu a nie sú ešte vysporiadané všetky pozemky, mesto bude realizovať stavbu cintorína po etapách. V ďalšej etape sa počíta aj s výstavbou domu smútku. Dovtedy sa bude používať na smútočné obrady dom smútku pri starom solivarskom cintoríne.