< sekcia Prešovský kraj

Priznanie k miestnym daniam môžu ľudia v Prešove poslať elektronicky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na podanie daňového priznania nemusia ľudia prísť na mestský úrad osobne.

Prešov 12. januára (TASR) – Ľudia, ktorí v minulom roku kúpili či predali v Prešove nehnuteľnosť alebo vykonali iné zmeny nehnuteľností, sú podľa hovorcu mesta Vladimíra Tomeka povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Posledný možný termín na jeho podanie, ktorý vyplýva z platnej legislatívy, je 1. február 2021. Mesto nemá podľa Tomeka kompetenciu na zmenu tejto lehoty ani v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

„Priznanie k dani z nehnuteľnosti je možné podať prostredníctvom tlačiva s názvom Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Zákonná lehota na podanie priznania je do 31. januára 2021. Tento deň pripadá na nedeľu, posledný možný termín je teda 1. február 2021. V prípade nedodržania zákonnej lehoty musí mesto postupovať v zmysle legislatívy, a preto prosíme daňovníkov o jej rešpektovanie,“ zdôraznil Tomek.

Ako povedal, na podanie daňového priznania nemusia ľudia prísť na mestský úrad osobne. „Tlačivo môžu bezpečne zaslať e-mailom na adresu podatelna@presov.sk, poštou, môžu ho vhodiť do zbernej schránky na mestskom úrade, respektíve podať elektronicky prostredníctvom webstránky www.slovensko.sk. Tlačivo je k dispozícii na webstránke mesta v sekcii pre občana – dane a poplatky," doplnil Tomek.

Pri poplatku za komunálne odpady je podľa jeho slov potrebné nahlásiť zmeny, a to v súvislosti so vznikom, respektíve zánikom poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálne odpady. Tlačivá sú rovnako zverejnené na webstránke mesta.

„Vzhľadom na bezpečnosť zamestnancov a ich momentálne znížený stav na pracoviskách v tomto období prosíme o trpezlivosť a zhovievavosť pri konzultáciách po telefóne," dodal Tomek.