< sekcia Prešovský kraj

Do konca roka má v Prešove stáť nová zimná tréningová hala

Ilustračné foto Foto: TASR

K stavbu zimného tréningového štadióna bola dokonca ukončená aj súťaž na zhotoviteľa. Do tej sa podľa Fitzekovej prihlásili dvaja uchádzači.

Prešov 24. marca (TASR) – Do konca roka by mal v Prešove stáť nový tréningový zimný štadión. Na jeho stavbu vyčlenila prostriedky Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní ešte v novembri 2014 v Ubli vo výške 200.000 eur a spolufinancovať ho bude aj Prešovský samosprávny kraj (PSK) sumou 300.000 eur.

Ako uviedla hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková, v súčasnosti sa pripravuje na podpis zmluva o združení investície a na konci marca by sa ňou mala zaoberať finančná komisia pri Zastupiteľstve PSK. Následne by mala byť predložená aj na rokovanie zastupiteľstva 21. apríla.

Financie z Úradu vlády sú už podľa hovorkyne na účte PSK. K stavbu zimného tréningového štadióna bola dokonca ukončená aj súťaž na zhotoviteľa. Do tej sa podľa Fitzekovej prihlásili dvaja uchádzači.

„Víťazom súťaže sa stala spoločnosť KEN-EX, pretože druhý uchádzač nezdokladoval majetkovo-právny vzťah k pozemku. Jednou z podmienok súťaže totiž bolo, aby uchádzač predložil list vlastníctva k pozemku v prípade, že neplánuje stavať štadión na pozemku samosprávneho kraja. Neúspešný uchádzač k navrhovanému pozemku doložil len nájomnú zmluvu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. Spoločnosť KEN-EX plánuje stavať štadión na pozemku vyčlenenom samosprávnym krajom – na Ul. Ľudmily Podjavorinskej v Prešove,“ informovala hovorkyňa PSK.

Uchádzači už poznajú výsledok súťaže a po podpise zmluvy sa začne stavebné konanie. Stavba by mala byť podľa Fitzekovej ukončená do konca roka.