< sekcia Prešovský kraj

Prešovská univerzita v Prešove spustila výučbu rómskeho jazyka

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na danom programe aktuálne študuje deväť študentov.

Prešov 9. októbra (TASR) – Rómsky jazyk a literatúra je nový študijný program, ktorý v tomto akademickom roku otvorila Prešovská univerzita (PU) v Prešove. Ako TASR informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková, cieľom je pripraviť kvalifikovaných učiteľov a pokryť potreby vzdelávacieho procesu rómskej národnostnej menšiny. Na danom programe aktuálne študuje deväť študentov.

„Rómsky jazyk a literatúra ako pedagogický odbor sa zatiaľ nikde neučil. Najbližšie sa to učí ako vedecký-lingvistický odbor na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe,“ povedal antropológ Ústavu rómskych štúdií (URŠ) PU Alexander Mušinka s tým, že počet odborníkov v tejto oblasti je tak limitovaný. Podľa jeho slov je už časť pedagógov nového odboru plne kvalifikovaná a tím budujú postupne. Za výrazné administratívne obmedzenie označil absenciu nielen identického alebo podobného programu na inej vysokej škole na Slovensku, ale aj absenciu samostatného študijného odboru romológia alebo romistika. „Jedným z našich ďalších plánov je rozšíriť túto kombináciu aj o elementárnu pedagogiku, ako i umožniť rozširujúce štúdium pre absolventov pedagógov, ktorí už učia - aby si mohli dorobiť ďalšiu kvalifikáciu z rómskeho jazyka a literatúry,“ dodal.

URŠ PU, ktorý vznikol v roku 2011, je aktuálne súčasťou Centra jazykov a kultúr národnostných menšín univerzity. Orientoval sa predovšetkým na vedecko-výskumnú činnosť, pričom pedagogická činnosť tvorila iba doplnkovú časť jeho aktivít. Ako povedal rektor PU Peter Kónya, absolventi uvedeného študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov môžu učiť rómsky jazyk a literatúru. „U nás ešte nie je povinným jazykom, ale momentálne sa môže učiť na niektorých základných školách. Je po ňom dopyt. Uvidíme, ako to bude vyzerať ďalej s národnostným školstvom, ale zrejme sa dá očakávať aj výučba rómskeho jazyka a literatúry, podobne ako je to u iných menšinových jazykov,“ povedal.

„Je dôležité, že v prostredí východného Slovenska sa po 30 rokov od Nežnej revolúcie začnú učiť a pripravovať pedagógovia pre potreby regionálneho školstva,“ uviedol štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák s tým, že ovládanie štandardizovanej rómčiny neposlúži len ako predmet výučby, ale aj ako vhodný prostriedok pre kvalitnejšiu výučbu a kontakt školy s rodinami rómskych detí.

Jednou zo študentiek novovovzniknutého študijného programu je aj Natália Ferencová, ktorá pracuje v metodicko-pedagogickom centre na národnom projekte Škola otvorená všetkým. „Tento odbor som sa rozhodla študovať preto, lebo si chcem prehĺbiť poznatky z teórie, predovšetkým z kodifikovaného rómskeho jazyka, ako aj z histórie, ktorá je veľmi bohatá,“ povedala. Podľa nej jej to pomôže aj pri uplatnení sa na trhu práce.