< sekcia Prešovský kraj

Sabinov vyrovnal rozdiel za zber a vývoz odpadu z vlastných zdrojov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Podľa záverečného účtu mesta predstavovali celkové náklady na zber a odvoz odpadu 343.614 eur. Príjmy, ktorými samospráva na túto položku disponovala, dosiahli sumu len 200.965 eur.

Sabinov 14. mája (TASR) - Mesto Sabinov financovalo v roku 2019 viac ako tretinu výdavkov za zber a odvoz odpadu z vlastného rozpočtu. Ako vyplýva zo záverečného účtu mesta, ktorý mestskí poslanci odobrili na svojom štvrtkovom zasadnutí, samospráva tiež do roku 2020 preniesla niekoľko investičných akcií.

Podľa záverečného účtu mesta predstavovali celkové náklady na zber a odvoz odpadu 343.614 eur. Príjmy, ktorými samospráva na túto položku disponovala, dosiahli sumu len 200.965 eur. Rozdiel tak muselo mesto dofinancovať z vlastných zdrojov. Ako však dokument zároveň uvádza, z mesta sa vyviezlo o 221 ton odpadu menej ako vlani. Ďalšie zníženie produkcie odpadu samospráva očakáva od využívania záhradných kompostérov, ktoré v roku 2019 distribuovala medzi obyvateľov.

Mesto Sabinov ukončilo v minulom roku výstavbu nájomného bytového domu A3 na Mlynskej ulici so 16 bytovými jednotkami vrátane infraštruktúry. Z kapitálového rozpočtu naň čerpalo prostriedky vo výške 752.751 eur. Druhou najnákladnejšou investíciou bola výstavba cyklochodníka Eurovelo 11, na ktorú samospráva vynaložila 597.744 eur. Dokončený bude tohto roku. Trojicu finančne najvýznamnejších projektov, ktoré sabinovská samospráva realizovala v roku 2019, uzatvára komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste. Do jej prvej etapy investovalo mesto v rámci kapitálových výdavkov 510.235 eur. Ako záverečný účet mesta uvádza, spotreba elektrickej energie vďaka tomuto projektu klesla medziročne zo 405 kWh na 185 kWh. Druhá a tretia etapa tejto investičnej akcie bude pokračovať v aktuálnom roku.

Sabinovskej samospráve sa v roku 2019 naopak nepodarilo zrealizovať revitalizáciu vnútrobloku na Ulici Komenského ani evanjelickej záhrady a do roku 2020 si tiež presunula modernizáciu vzduchotechniky v športovej hale.

Podľa záverečného účtu mesta predstavuje dlh mesta Sabinov k 31. decembru 2019 12 percent.