< sekcia Prešovský kraj

Štrba chce zrealizovať viac investícií vrátane zdravotného strediska

Stanica ozubnicovej železnice TEŽ v Štrbe. Foto: Tablet.TV

Nenávratný finančný príspevok z rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa obci podarilo získať aj na regeneráciu vnútrobloku v Tatranskej Štrbe.

Štrba 10. februára (TASR) – Podtatranská obec Štrba má v tomto roku v pláne zrealizovať viacero investičných akcií. Štefánia Srebalová zo stavebného oddelenia na tamojšom obecnom úrade pre TASR uviedla, že finančne najnákladnejšou bude výstavba nového zdravotného strediska, ktoré by malo byť hotové ešte v tomto roku.

„Na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) sa nám podarilo prostredníctvom ministerstva zdravotníctva získať z európskych fondov finančné prostriedky vo výške viac ako 780.000 eur. Už máme aj víťaza verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, ktorým je žilinská spoločnosť,“ priblížila Srebalová. Okrem toho sa v Štrbe bude stavať aj nová materská škola. V tomto prípade získala samospráva z európskeho fondu regionálneho rozvoja cez operačný program Ľudské zdroje viac ako 730.000 eur. Novú budovu postaví ešte v tomto roku súťažne zabezpečená firma DAG Slovakia z Prešova.

Nenávratný finančný príspevok z rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sa obci podarilo získať aj na regeneráciu vnútrobloku v Tatranskej Štrbe. Za viac než 190.000 eur sa tam vybudujú nové chodníky, dažďové záhrady, altánok, zregeneruje sa trávnik a pribudne aj nové detské ihrisko. V tomto prípade sa momentálne realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa. „V súčasnosti tiež dokončujeme úspešný projekt finančne podporený z fondov EÚ. Ide o výstavbu komunitného centra Štrba, vďaka ktorému dôjde k zlepšeniu integrovaného prístupu marginalizovaných rómskych komunít k sociálnej infraštruktúre,“ doplnila Srebalová s tým, že centrum bude zriadené v súčasných priestoroch kultúrneho domu, a to prestavbou a stavebnou úpravou niektorých jeho existujúcich častí. Celkové náklady sú v tomto prípade 166.000 eur, pričom 95 percent tvorí dotácia. Otvoriť by ho chceli počas marca.

Obec okrem toho získala zdroje na dobudovanie siete bezpečnostných kamier z Ministerstva vnútra SR, ale aj z Prešovského samosprávneho kraja na výstavbu nových sociálnych zariadení pri Štrbskom plese. „Úspešní sme boli aj so žiadosťou o pridelenie finančných prostriedkov zo Slovenského zväzu ľadového hokeja na vybudovanie malej ľadovej plochy v Štrbe. Výška dotácie je takmer 293.000 eur. Náklady na prípojky a prípravu územia sú na úrovni ďalších približne 150.000 eur, tie by však mala znášať obec vrátane projektovej dokumentácie. Zhruba do dvoch rokov sa ráta aj s prekrytím tejto plochy, čo by sme mali taktiež financovať my,“ upozornila Srebalová.

Samospráva v súčasnosti pripravuje aj projekt prestavby časti Obecného úradu v Tatranskej Štrbe na desať nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania. V tomto prípade sú náklady na úrovni 540.000 eur. „Hotová je projektová dokumentácia, vysúťažili sme už aj zhotoviteľa stavby, vo februári posielame žiadosť a uvidíme, či budeme s projektom úspešní,“ dodala Srebalová.