Quantcast
< sekcia Prešovský kraj

Takmer 90 dualistov z Prešovského kraja maturovalo u zamestnávaľa

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

V rámci odborov bol najvýraznejší počet maturantov zastúpený v oblasti mechaniky a programátorstva. Celkovo ich bolo 37.

Prešov 18. mája (TASR) - Celkovo 86 študentov v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) v máji vykonalo praktické maturitné skúšky u zamestnávateľov, u ktorých sa duálne vzdelávali. Ide o historicky najvyšší počet maturantov dualistov zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Praktické maturitné skúšky prebiehali v školskom roku 2021/2022 celkovo u 20 zamestnávateľov, ktorí majú so strednými školami na území kraja uzavreté zmluvy o duálnom vzdelávaní. V aktuálnom školskom roku je týchto firiem vyše 340, pričom počet dualistov už prekročil hranicu 1220.

Z celkového počtu žiakov zapojených do duálneho systému vzdelávania tvoria až 90 percent práve študenti stredných škôl krajskej samosprávy. Aktuálne je ich vyše 1100, o takmer 300 viac ako v predošlom školskom roku.

"Trend posledných dvoch rokov nám ukazuje, že záujem o duál neustále narastá. Kým v roku 2017 sme mali v duáli v našom kraji zapojených vyše 80 žiakov, dnes je to pätnásťnásobne viac. Žiak získava kontakty a v mnohých prípadoch sa po skončení svojho štúdia vo firme, kde sa prakticky vzdelával, aj zamestná. To sú naozaj práve tie benefity, ktoré náš kraj potrebuje, aby sme si tu mladých udržali," uviedol predseda PSK Milan Majerský.

V prvých májových dňoch si získané zručnosti a schopnosti overilo 86 dualistov z 13 stredných škôl PSK. V rámci odborov bol najvýraznejší počet maturantov zastúpený v oblasti mechaniky a programátorstva. Celkovo ich bolo 37. V gastro oblasti, v odboroch kuchár a čašník, servírka, u zamestnávateľov maturovalo 14 dualistov. Ďalšími odbormi, v rámci ktorých sa vykonávali praktické maturity priamo vo firmách, boli obchodný pracovník, autoopravár, lesná výroba, inštalatér, elektromechanik a operátor kožiarskej výroby. Praktická časť maturitných skúšok prebiehala v rôznych firmách na celom území kraja.

V školskom roku 2020/2021 v Prešovskom kraji u zamestnávateľa maturovalo 80 žiakov. Z toho 30 zostalo pracovať v danej firme, 22 žiakov dostalo pracovnú zmluvu, no neprijalo ju, 18 pokračovalo v štúdiu a len siedmim nebola pracovná zmluva ponúknutá.