< sekcia Prešovský kraj

Učitelia v Prešove vytvorili pre žiakov inovatívne formy štúdia

Ilustračná snímka Foto: TASR – František Iván

Projekt s názvom "Moderná škola + kreatívny a tvorivý pedagóg = úspešný a vzdelaný žiak" trval 36 mesiacov a koncom októbra sa končí.

Prešov 15. októbra (TASR) – Naučiť vzdelávať žiakov inovatívnymi metódami s využitím moderných digitálnych technológií bolo cieľom projektu, ktorý realizovali na Základnej škole na Ulici Mirka Nešpora v Prešove. Projekt s názvom "Moderná škola + kreatívny a tvorivý pedagóg = úspešný a vzdelaný žiak" trval 36 mesiacov a koncom októbra sa končí. Škola na jeho realizáciu získala nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Vzdelávanie vo výške viac ako 217.500 eur, z vlastných prostriedkov prispela sumou takmer 11.500 eur, čo je päť percent nákladov.

Cieľom projektu bola inovácia a modernizácia výučby na základnej škole podporujúca rozvoj ľudských zdrojov pre potreby trhu práce v 21. storočí. Do projektu zapojili 12 pedagógov, z toho šiestich učiteľov anglického jazyka a po jednom z odborov matematika, fyzika, chémia, biológia, geografia a informačné a komunikačné technológie. Na projekte participovalo aj 183 žiakov druhého stupňa.

Učitelia vytvorili pre žiakov nové didaktické pomôcky a manuály, ktoré formou testovania aj v praxi vyskúšali. Pri výučbe angličtiny sa zamerali na porozumenie a pochopenie jazyka. U prírodovedných predmetov zapojili do výučby aj zážitkový a vnemový pocit, čím sa podarilo zvýšiť stupeň pochopenia technicky náročných predmetov.

Naším zámerom bola 'výchova' učiteľov, preškoliť ich, naučiť ich novým technológiám, čo aj zvládli. Ďalej sme chceli ukázať žiakom nové možnosti výučby. To znamená, že sme vytvorili interaktívne pomôcky. Projekt tento cieľ určite splnil,“ konštatoval zástupca riaditeľa školy Ladislav Klein.

Zástupca školy je tiež spoluautorom pracovných zošitov z anglického jazyka. Podľa jeho slov tieto pomôcky z dielne ich učiteľov vychádzali z poznatkov ich žiakov. „Každý učiteľ sa vie prispôsobiť svojim žiakom, vie, čo im v danej téme chýba, akú majú slovnú zásobu, ako vedia využívať gramatiku. Zošit je tak pripravený, že žiaci sa tešia s ním pracovať. Nemusia sa pozerať každú chvíľu do slovníkov,“ uviedol Klein.

Pracovné zošity škola vydala pre každého žiaka druhého stupňa, ktorých je na škole 183, pričom každý žiak dostal pracovný zošit z každého predmetu zaradeného do projektu. Úlohy často vychádzali z regionálnej oblasti. Zošity majú aj v digitálnej forme.

Angličtina je celá zameraná na región a naše mesto. Lebo chceme vychovať žiakov tak, aby vedeli podať informáciu o svojom meste. Pracovný zošit tvorilo šesť angličtinárov, bolo tam šesť tém a všetky sú venované nášmu mestu. Žiaci tak zvládnu Prešov zo všetkých oblastí, je tam jedlo, historické pamiatky, šport, kultúra, osobnosti Prešova. Ja som mal na starosti oblasť historické budovy Prešova,“ spresnil Klein.

Všetkých 12 učiteľov zapojených do projektu ponúkne svojim kolegom získané vedomosti a mali by byť motiváciou pre vytvorenie podmienok na zážitkové učenie a podporu záujmu o vzdelávanie formou nových trendov.