< sekcia Prešovský kraj

V Kružlove majú tento rok realizovať projekt protipovodňovej ochrany

Ivan Černaj na prehliadke jedného zo zaplavených dvorov v Žiari nad Hronom, ktoré v júli 2011 zasiahla po silnej búrke prívalová povodeň. Foto: TASR/Dušan Hein

Stavba bude financovaná z Kohézneho fondu EÚ a vlastných zdrojov Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Pre TASR to potvrdil hovorca SVP, š. p., Ľuboš Krno.

Kružlov 20. apríla (TASR) – V obci Kružlov v okrese Bardejov by mali tento rok realizovať projekt protipovodňových opatrení za viac ako 2,8 milióna eur. Stavba bude financovaná z Kohézneho fondu EÚ a vlastných zdrojov Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Pre TASR to potvrdil hovorca SVP, š. p., Ľuboš Krno.

„V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania za účelom výberu zhotoviteľa stavebných prác. Po ukončení tohto procesu a odsúhlasení obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku bude možné začať stavebné práce. Termín ukončenia stavby je september 2015,“ uviedol Krno.

Projekt rieši čiastočnú úpravu trasy potoka Slatvinec, ktorý je pravostranným prítokom rieky Topľa. Ten sa podľa starostu obce Jozefa Kmeca vylieva pri každej veľkej prietrži mračien v okrese Bardejov.

Súčasťou projektu je zmiernenie pozdĺžneho sklonu potoka prahmi a opevnenie svahov priečneho profilu jeho koryta. Dĺžka upravovanej trasy je 2208 metrov. Začiatok navrhovanej úpravy je na okraji intravilánu obce Kružlov v mieste zaústenia potoka Slatvinec do vodného toku Topľa a koniec úpravy je proti prúdu južným smerom za intravilánom obce.

Podľa starostu obce boli najväčšie povodne v obci v rokoch 2006 a 2008, aj keď povodne si tu pamätajú aj v roku 2009 a 2010, no neboli až také veľké. V roku 2008 zobrala voda nielen most a lávky pre peších, ale aj časti miestnych komunikácií. Pre veľkú vodu a strhnutý most sa obec rozdelila na dve časti a jedna od druhej ostali odrezané. Od úpravy potoka si sľubujú, že obyvatelia sa už nebudú musieť obávať každej väčšej prietrže mračien v okolí.