< sekcia Prešovský kraj

Veľkoobjemné kontajnery slúžia v Poprade na odpad po jarnom upratovaní

Ilustračné foto Foto: TASR/Ján Siman

Samospráva žiada občanov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne.

Poprad 22. marca (TASR) - Mesto Poprad ako každoročne aj v tomto roku organizuje na obvyklých miestach jarné upratovanie. „Pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK) sú urče né pre občanov mesta, nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady,“ upozornil hovorca mesta Poprad Marián Galajda.

VOK-y sú určené pre občanov, ktorí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať drobného stavebného odpadu, ako napr. obklady z udržiavacích prác a pod., objemového odpadu, napr. starého nábytku, okien, dverí a pod. Počas jarného upratovania sa môžu občania mesta bezplatne zbavovať aj konárov z údržby záhrad, ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-ov, ale vedľa nich, nakoľko sú následne drvené a drevná štiepka je zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene. 

„Do VOK-ov nesmú byť ukladané stavebné odpady, tie musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť na riadenej skládke a mať doklad o jeho likvidácii. Ukladať sa do nich nesmie ani elektroodpad, tráva, lístie, nebezpečný odpad a podobne,“ dodáva Galajda s tým, že veľkoobjemových odpadov, drobných stavebných odpadov, elektroodpadov, trávy, lístia, skla a podobne sa môžu občania celoročne zbavovať v zbernom centre na Ulici L. Svobodu v Poprade.

V Starom Meste budú VOK-y umiestnené na viacerých miestach od 27. marca do 2. apríla, rovnako tak aj na sídlisku Juh 3. Sídliská Juh 1 a 2 budú nasledovať v termíne od 10. do 17. apríla, keď budú VOK-y aj v Spišskej Sobote. O týždeň neskôr sa presunú na sídlisko Západ a do mestskej časti Matejovce, kde budú až do 24. apríla. V termíne od 24. apríla do 1. mája budú kontajnery v mestských častiach Veľká a Kvetnica. Presný rozpis termínov aj s umiestnením VOK-ov na konkrétnych uliciach je uverejnený na internetovej stránke mesta.

Samospráva žiada občanov, aby k jarnému upratovaniu pristupovali zodpovedne. To znamená, že veľkoobjemový odpad a drobný stavebný odpad neukladali vedľa VOK-ov, ale počkali na prázdny VOK, striktne dodržiavali termíny jarného upratovania v jednotlivých lokalitách a po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali. „Ukladanie odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jarného upratovania je považované za tvorbu divokej skládky. Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi v čase jarného upratovania bude pravidelne monitorovať Mestská polícia Poprad a v prípade ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút,“ uzavrel hovorca.