< sekcia Prešovský kraj

Viaceré vranovské domácnosti sú pre odstávku kotolní bez teplej vody

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Pavelek

Vzniknutú situáciu zapríčinila spoločnosť Team Energo SK, ktorá má v správe tepelné hospodárstvo.

Vranov nad Topľou 3. augusta (TASR) – Časť domácností vo Vranove nad Topľou je od začiatku minulého týždňa bez teplej vody. Dôvodom je odpojenie 26 kotolní od dodávok plynu z dôvodu problému platieb zo strany spoločnosti Team Energo SK, ktorá dodáva v meste teplo a teplú vodu. Mestskí poslanci v pondelok na rokovaní poverili primátora, aby so spomenutou firmou vypovedal zmluvu.

„V tomto období sú mimo prevádzku všetky kotolne v správe spoločnosti Team Energo SK z dôvodu pozastavenia dodávky plynu, ako aj z dôvodu hromadnej výpovede zamestnancov spoločnosti. Proces odstúpenia od zmluvy o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí prebieha," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Eva Fedorňáková.

Ako uviedla radnica v materiáli pre poslancov, ktorým sa zaoberali v pondelok (27. 7.) na svojom rokovaní, spoločnosť Team Energo SK podľa dostupných informácií neuhrádza riadne a včas svoje finančné záväzky za združenú dodávku zemného plynu jeho dodávateľovi. Poslanci vtedy prijali zámer na nájom tepelného hospodárstva inou súkromnou spoločnosťou, ktorá by ho prevádzkovala.

„Vo štvrtok (30. 7.) mestská rada, na ktorej rokovanie boli prizvaní všetci poslanci MsZ, zobrala na vedomie zmluvu o budúcej nájomnej zmluve k tepelnému hospodárstvu medzi mestom a spoločnosťou, ktorá má prevádzkovať tepelné hospodárstvo. Predmetná zmluva bola doručená v piatok (31. 7.) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby bolo možné prideliť nájomcovi licenciu v čo najskoršom termíne,“ vysvetlila Fedorňáková.

Podľa jej slov radnica aj naďalej rokuje so spoločnosťou Team Energo SK, so spoločnosťou dodávajúcou plyn, ministerstvom hospodárstva, ÚRSO a ďalšími.

„Nepodceňujeme túto situáciu, hľadáme prienik záujmov a verím, že sa nám to podarí, aj čo sa týka prechodu na spoločnosť, ktorá má tepelné hospodárstvo prebrať," uviedla Fedorňáková.

„Je potrebné zdôrazniť, že vzniknutú situáciu zapríčinila spoločnosť Team Energo SK, ktorá má v správe tepelné hospodárstvo. Mesto má všetky záväzky voči správcovi vysporiadané a od začiatku vyvíja maximálne úsilie na čo najrýchlejšie vyriešenie tejto situácie so snahou minimalizovať dopad na obyvateľov mesta," dodala hovorkyňa.