< sekcia Prešovský kraj

Výstavbu poldrov komplikuje majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Slovenský vodohospodársky podnik

V prípade Kežmarku je problém s jedným poldrom.

Kežmarok 11. novembra (TASR) – Minister životného prostredia Peter Žiga si dnes v Kežmarku osobne prevzal petíciu za riešenie protipovodňovej situácie v meste, pod ktorú sa podpísali stovky nespokojných občanov. „Vytvorili sme koncepciu protipovodňových opatrení v rámci Slovenska, identifikovali sme viac ako 550 miest, ktoré sú povodňami ohrozené. Snažíme sa nájsť riešenia, tu v Kežmarku sme doteraz nedokázali urobiť opatrenia, ktoré by odstránili úplne ten diskomfort občanov. Problém je, že koryto potoka Ľubica v Kežmarku je úzke a prietok veľkej vody je malý,“ objasnil Žiga.

Je preto nutné vodu zastaviť ešte predtým, ako príde do mesta. To sa podľa ministra dá tzv. poldrami, teda suchými nádržami, ktoré by sa dali vybudovať nad mestom. Tu sa ale rezort životného prostredia stretáva s problémom vyrovnania majetkových vzťahov na pozemkoch, kde by tieto poldre mali byť.

V prípade Kežmarku ide o dva poldre. Jeden z nich je už v štádiu riešenia, mal by byť vybudovaný na pozemkoch Vojenských lesov a majetkov SR, a tu by teda nemal byť problém s majetkovo-právnym vyrovnaním. „V druhom prípade je to trošku komplikovanejšie, takže to nebudeme vedieť riešiť okamžite, ale budeme sa musieť vysporiadať s vlastníkmi. To je možno aj výzva k miestnym občanom, aby nám pomohli v tejto veci a riešili to spolu s nami,“ upozornil Žiga. Dodal, že majetkovo-právne vyrovnanie pozemkov je problém aj v prípade, že by rezort na výstavbu poldrov žiadal peniaze z Európskej únie. „Európska komisia dokáže prideliť prostriedky len takým subjektom, ktoré majú vysporiadané majetkové vzťahy,“ zdôraznil minister.

V prípade, že sa nebude dariť získať prostriedky z eurofondov, ministerstvo bude musieť poldre financovať zo štátneho rozpočtu. „Verím tomu, že pre také prípady, ako je Kežmarok nájdeme priestor aj pre využitie štátnych zdrojov,“ doplnil Žiga.

Problém s povodňami v Kežmarku sa systematickejšie neriešil od roku 2010, keď mesto i okolité obce postihli ničivé povodne. Aj to bol dôvod, prečo sa miestni občania rozhodli riešiť to formou petície. „Som ministrom dva roky a snažím sa riešiť problémy veľmi operatívne a tak, ako mi to dovoľujú prostriedky. Tu však máme naozaj problém s vysporiadaním pozemkov. My predsa nemôžeme riešiť protipovodňové opatrenia, keď s tým nesúhlasí vlastník pozemkov,“ uzavrel Žiga.