< sekcia Videá a prenosy TASR TV

ZÁZNAM: Príhovor prezidentky po poverení diplomatických misií SR