< sekcia Videá a prenosy TASR TV

ZÁZNAM: TK ministerky kultúry a štátneho tajomníka MK SR R. Kutaša