< sekcia Publicistika

HOCHEL o KORONAVÍRUSE: Európska komisia navrhuje vyčleniť 37 mld. eur

Dionýz Hochel Foto: Dionýz Hochel

Na otázky Pavla Demeša odpovedá Dionýz Hochel, poverený vedením Kancelárie EP na Slovensku.

Bratislava 19. marca (Teraz.sk)- Európska únia (EÚ) nemá kompetencie priamo v oblasti zdravotníctva, tie majú členské štáty. Napriek tomu pri riešení epidémie nového koronavírusu a jej predpokladaných následkov pomáha okrem iného aj uvoľňovaním finančných prostriedkov, uvádza v rozhovore s Pavlom Demešom Dionýz Hochel, poverený vedením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

-Ako dnes funguje Európsky parlament? Nehrozí mu paralýza?-
Európsky parlament nie je zatvorený, budúci týždeň je vyhradený pre zasadnutia parlamentných výborov, kde budú poslanci preberať Európsku koordinovanú reakciu, ktorú pripravila Európska komisia. Pripravuje sa druhá marcová schôdza, ktorá má začať 30. marca takisto v Bruseli.

Je v kompetencii riadiaceho orgánu EP, Predsedníctva EP, rozhodnúť o prípadných zmenách. Na chod parlamentu nemá vplyv skutočnosť, že predseda EP David Sassoli je od 10. marca po svojom návrate z Talianska z preventívnych dôvodov v samoizolácii dva týždne vo svojom bruselskom bydlisku.

Administratíva parlamentu v Bruseli, Luxemburgu a v Štrasburgu pracuje podľa rozhodnutí vedenia EP a národných autorít. Od 16. marca tí zamestnanci, ktorých prítomnosť v sídlach EP nie je absolútne nevyhnutná, pracujú z domu prostredníctvom teleworkingu.

Kancelária EP na Slovensku pracuje v úplnom režime teleworkingu, Európske informačné centrum je zatvorené ale chcem zdôrazniť, že pracujeme na tom, aby boli občania Slovenska informovaní o všetkých dôležitých rozhodnutiach, ktoré sa na úrovni EÚ v súvislosti s koronavírusom prijímajú.


-Ako zareagovala EÚ na pandémiu ?-
Nemôžem súhlasiť s názormi, že Európska únia sa správa nevyspelo v období hlbokej krízy. EÚ nemá kompetencie v oblasti zdravotníctva, tie má 27 členských štátov EÚ.

V čom však majú inštitúcie EÚ kompetencie a čo sa uskutoční v krátkom čase po schválení poslancami EP predovšetkým vo výbore pre rozpočet a vo výbore pre regionálny rozvoj, sú návrhy Európskej komisie:

• Zabezpečiť dodávky potrebného zdravotníckeho materiálu a zachovať integritu jednotného trhu, výroby a distribúcie.
• Pomáhať ľuďom a zmierňovať dopady na pracovné miesta a príjmy, aby sme sa vyhli dlhotrvajúcim následkom tejto krízy.
• Pomáhať firmám a zabezpečiť, aby mohol finančný sektor naďalej podporovať ekonomiku.
• Nechať krajiny, aby sa rozhodovali koordinovane, vrátane uvoľnenia pravidiel štátnej pomoci a podporných opatrení.

Okrem záväzkov prijatých členskými štátmi uvoľnenie finančných prostriedkov v objeme min. 37 miliárd eur z rozpočtu EÚ. Európska komisia za týmto účelom oznámila, že sa tento rok vzdá svojej povinnosti požiadať členské štáty o vrátenie nevyužitých prostriedkov predbežného financovania štrukturálnych fondov. Týchto približne 8 miliárd eur z rozpočtu EÚ budú môcť členské štáty použiť na doplnenie štrukturálnych finančných prostriedkov vo výške 29 miliárd eur pre celú EÚ


-Vidíme odlišné prístupy jednotlivých členských štátov v riešení epidémie. Zostane to tak?-
To čo vidíme dnes sú okamžité politické a ekonomické reakcie členských štátov EÚ na zabránenie rozšíreniu koronavírusu.

To, čo bude nasledovať z inštitúcii EÚ, vrátane rozhodnutí poslancov EP je úsilie na zmiernenie dopadu koronavírusu.

Predseda EP David Sassoli po zasadnutí Európskej rady spomínal opatrenia akými sú prednostné jazdné pruhy pre dodávky zdravotníckeho zariadenia na vnútorných hraniciach, ochrana voľného pohybu tovaru v EÚ a rozhodnutie o tridsaťdňovom pozastavení ciest do EÚ pre občanov tretích krajín.

EÚ už uvoľnila 400 miliónov EUR na financovanie globálneho dopadu, výskumu liečby a vývoj vakcíny.

Poslanci EP budú rozhodovať o iniciatíve Európskej komisie uvolniť pravidlá štátnej pomoci.


-Sloboda pohybu v rámci EÚ sa skomplikovala. Ako je to s pohybom europoslancov a vás čo pre EP pracujete ?-
Sme svedkami bezprecedentného uztvárania vnútorných hraníc EÚ. V takejto situácii je veľmi ťažké až nemožné si predstaviť cestovanie do zahraničia pre občanov Slovenska. Pracovné porady zástupcov 27 Kancelárii EP a Direktoriátu pre komunikáciu sa organizujú pomocou videokonferencii. V podobnej situácii sú zamestnanci viacerých inštitúcii a podnikov na Slovensku, ktorí majú pobočky alebo ústredia v členských krajinách EÚ. Napokon takouto formou už rokuje Európska rada, ktorá zoskupuje vedúcich predstaviteľov EÚ.

Či bude prebiehať fyzické stretnutie poslancov EP v Bruseli a v Štrasburgu alebo sa pristúpi k inej forme komunikácie a hlasovaniu na zasadnutí výborov a plenárnych schôdzí EP, bude záležať na rozhodnutí riadiaceho orgánu EP, Konferencie predsedov.


-Ako funguje verejná diplomacia na úrovni EÚ, sme dosť empatickí a solidárni?-
V dejinách po druhej svetovej vojne, respektíve po pandémii španielskej chrípky v roku 1918 môžeme povedať, že ľudstvo nezažilo takýto rozsah šírenia vírusu, na ktorý neexistuje v tejto chvíli liek. Táto skutočnosť kladie enormné požiadavky na občanov, obec, región, štát a Európsku úniu. Na tento vývoj reagujú doslava za pochodu všetky menované časti spoločnosti. Citoval by som v tejto súvislosti slová predsedu EP Davida Sassoliho: Parlament bude pokračovať vo svojej práci a bude si plniť svoje povinnosti. Žiadny vírus nemôže zablokovať demokraciu.

Chcel by som upriamiť pozornosť ešte na jednu oblasť, na ktoré poukázal monitorovací tím EÚ z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť: na aktivity prokremeľských dezinformačných serverov, ktoré šíria špecifické lži o americkej biologickej zbrani, ktorý v Číne rozšírili americké vojenské jednotky, ďalšie konšpirácie o víruse ako nástroji nového svetového poriadku, s cieľom dávkovať paniku a strach v jednotlivých členských krajinách EÚ.