< sekcia Publicistika

HRABKO KOMENTUJE AKTUALIZÁCIU OPATRENÍ: Vládny gaťafalš

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Komentár J. Hrabka.

Uznesenie vlády k návrhu na aktualizáciu opatrení v čase núdzového stavu bolo v sobotu publikované v Zbierke zákonov, čím sa končia všetky reči o jeho znení. Má až 11 strán a opäť niekoľko rozporov či už s deklarovanými opatreniami, ale aj s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.

Úrad vlády už TASR oficiálne oznámil, že eviduje „nesúlad“ medzi uznesením vlády a vyhláškou hlavného hygienika „v určení lehoty platnosti potvrdenia o prekonaní ochorenia Covid-19“. Nesúlad spočíva v tom, že kým vláda stanovila lehotu platnosti uvedeného potvrdenia na 90 dní, hlavný hygienik ho stanovil na dvojnásobok, teda na 180 dní. Týka sa to osôb, ktoré sa pri zákaze vychádzania nepotrebujú v prípade kontroly preukázať testom, ale potvrdením, že boli už vírusom zasiahnuté.

Stáva sa. Zaujímavé je iné - riešenie tohto nesúladu. Chýba mu totiž základná politická elegancia a úcta k právnemu štátu. Vláda vraj na najbližšom rokovaní opraví text uznesenia tak, aby bol v súlade s vyhláškou hlavného hygienika. A dovtedy budú príslušné kontrolné orgány „usmernené“, aby rešpektovali vyhlášku hygienikov, a nie uznesenie vlády. Aj tak vyzerá prevádzka právneho štátu: tri dni hore-tri dni dole, veď nehorí, však sa to medzi pospolitý ľud roznesie. Skutočný gaťafalš.

V skutočnom právnom štáte by to vláda riešila inak a lepšie - keďže ide iba o opravu textu uznesenia, použila by spôsob, ktorý má v nevyhnutných prípadoch k dispozícii - tzv. per rollam. Teda, že členovia vlády sa nemusia zísť a rokovať, ale opravu odsúhlasiť hoci aj z domu, športoviska alebo rekreačného zariadenia. Tam, kde ich vládny kuriér zastihne. Samozrejme, ak s ňou súhlasia, ak nie, potom bude hlavný hygienik nútený vyhlášku upraviť. Faktom totiž zostáva, že ak má tri dni platiť to aj hento - teda aj uznesenie vlády, aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sú v nesúlade - bude to ten najhorší možný spôsob riešenia, ktoré politici zvolili.

Za nesúlad v uznesení vlády, ktorý zároveň naznačuje, prečo má uznesenie až toľko strán, možno považovať aj za značné predbiehanie času. Politické sci-fi. Nie je totiž známe, že sa očkujú aj školopovinné deti, ale uznesenie vlády s tým už počíta. Aj žiak druhého stupňa základnej školy sa totiž môže preukázať buď negatívnym testom, alebo potvrdením, že bol „očkovaný mRNA vakcínou a od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke, alebo bol očkovaný vektorovou vakcínou a uplynuli 4 týždne po 1. dávke, alebo bol očkovaný mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1.dávke očkovania a ak prekonal ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19“.

Skrátka a jasne - členovia vlády by mali dokumenty nielen schvaľovať, ale aj čítať - najlepšie ešte predtým, ako ich schvália. Ak už nie sami, majú dostatok spolupracovníkov, ktorí by to mali robiť za nich. A ak sa im to nechce vôbec robiť, vládnym úradníkom by mali aspoň zakázať používať „copy and paste“, aby nemohli bez rozmyslu texty iba kopírovať. Sú s tým potom naozaj problémy. Zbytočné.