< sekcia Publicistika

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Prezidentka rozhodla

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Oznámenie hlavy štátu v prvom rade znamená, že podpisov pod petíciou požadujúcou vyhlásenie referenda je dosť, píše J. Hrabko.

Prezidentka Z. Čaputová sa rozhodla požiadať ústavný súd, aby posúdil, či môžu alebo nemôžu byť predmetom referenda predčasné voľby. Presnejšie, či je to v súlade s ústavou a medzinárodnými dohovormi, ktoré sa Slovensko rozhodlo rešpektovať a dodržiavať, alebo nie.

Oznámenie hlavy štátu v prvom rade znamená, že podpisov pod petíciou požadujúcou vyhlásenie referenda je dosť. Viac ako dosť. Netreba sa tomu veľmi čudovať, keďže odovzdaných na posúdenie ich bolo bezmála 600 tisíc. V druhom rade to znamená, že sa prezidentka rozhodla využiť právo, ktoré jej dáva priamo ústava:

„Prezident Slovenskej republiky môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.“

Ďalší článok ústavy uvedené dopĺňa podrobnejšie: Návrh „môže podať ústavnému súdu prezident Slovenskej republiky pred vyhlásením referenda, ak má pochybnosti, či predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť na základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 95 ods. 1, je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom.“

Inými slovami, prezidentka Z. Čaputová má pochybnosti o tom, či je možné na základe referenda vyvolať predčasné voľby, a preto sa obrátila na ústavný súd. Samozrejme, pýtať sa súdu môže na čo chce, súd odpovie rovnako - teda na čo odpovedať bude chcieť. Ústava mu totiž veľmi zreteľne ukladá posúdiť predmet referenda, a nie odpovedať na otázky hlavy štátu. Tobôž nie o tom, čo sa má stať, ak bude referendum platné a úspešné. Súd to v súvislosti s podaním hlavy štátu síce môže urobiť, ale tiež nemusí.

Tak či onak, prezidentka Z. Čaputová posunula referendovú loptičku z Bratislavy do Košíc a ako ústavný súd rozhodne, tak aj bude. Možností zostane viacero a to nielen pred, ale aj po jeho rozhodnutí.