Quantcast
< sekcia Publicistika

J. HRABKO KOMENTUJE OČKOVACIU PRÉMIU: V osudí

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Opatrnosť ministerstva financií s nakladaním verejných peňazí zaočkovaných aj nezaočkovaných je namieste, pravidlá hry však majú byť zrozumiteľné, jasné a prospešné pre obe strany, píše J.Hrabko.

Ministerstvo financií už zverejnilo štatút, podľa ktorého by sa malo postupovať pri novej celonárodnej hre - o očkovaciu prémiu. Podmieňovací spôsob nie je náhodný - toho, kto si štatút číta, musí udrieť do očí, že vyhlasovateľ - ministerstvo financií - si v ňom často dáva právo ho ľubovoľne meniť a zmeniť.

Napríklad aj takto: „vyhlasovateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu určiť iný čas alebo deň alebo frekvenciu žrebovania, než je uvedené v tomto štatúte, a to aj bez zmeny štatútu s tým, že takúto zmenu zverejňuje rovnako ako je uvedené v článku 7 štatútu (na webovom sídle MF SR-pozn,. aut.).“Alebo takto: „vyhlasovateľ je oprávnený súťaž zmeniť, obmedziť, odložiť, prerušiť alebo aj zrušiť, a to buď úplne alebo čiastočne.“

Prirodzene, zmeny môžu byť aj vo všetkom ostatnom. O nejakých pevne nastavených pravidlách tak nemožno vôbec hovoriť a problémy sa budú riešiť zrejme až za pochodu. Napokon, nejde iba o lotériu a propagáciu očkovania, ale aj o hru a zábavu a slovenský národ je nielen holubičí, ale aj hravý. Viac ako 160 tisíc prihlásených počas prvého dňa od spustenia tejto možnosti na to azda dostatočne poukazuje. A na vychytanie múch je stále dostatok času.

Ale tiež na úplnú zmenu. V zmysle zákona môže minister financií totiž určiť aj ďalšie kritériá, najmä vek, pohlavie, miesto trvalého pobytu alebo dávku očkovacej látky na určenie fyzických osôb, ktoré sa zaradia do žrebovania o očkovaciu prémiu v príslušnom týždni. Nemusí to urobiť, ale môže, je to na jeho rozhodnutí.

Opatrnosť ministerstva financií s nakladaním verejných peňazí zaočkovaných aj nezaočkovaných je namieste, pravidlá hry však majú byť zrozumiteľné, jasné a najmä prospešné pre obe strany, nielen pre vyhlasovateľa. V tejto súvislosti tak znejú vskutku zvláštne v štatúte hlavne vety, typu, že „výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude vyplatená“ alebo, že „vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené.“

Keďže štatút je taký, aký je, zatiaľ tak nie je nič isté, okrem toho, že podľa zákona výška očkovacích prémií nesmie týždenne presiahnuť v úhrne 2 milióny eur. To je vskutku obrovská suma a to ešte nie sú známe ďalšie náklady, ktoré sú so žrebovaním, hrou a televíznou show spojené a ktoré isto-iste nebudú malé. Samozrejme, ani zďaleka sa všetko nedá počítať iba peniazmi, čo sa týka aj alebo najmä zdravia. Očkovacia hra bola parlamentnom schválená s účelom zmierniť negatívne následky pandémie a zabrániť jej ďalšiemu šíreniu a ak sa to podarí, bude to skvelé. Dokonca až tak, že v takom prípade si minister financií zaslúži aj štátnu medailu od prezidentky.