< sekcia Publicistika

J. HRABKO KOMENTUJE VYSOKOŠKOLSKÚ NOVELU: Dokonané

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Komentár J. Hrabka.

Parlament schválil novelu zákona o vysokých školách, iniciovanú šírením sa podozrení z plagiátorstva najvyšších, ale aj iných ústavných činiteľov. Fakt, že za návrh zákona hlasovali s výnimkou dvoch všetci poslanci bez rozdielu straníckych tričiek, by mal poukazovať na jeho dôležitosť a následne aj na kvalitu spracovania. Prirodzene, tí, ktorí boli neprítomní, hlasovať nemohli.

Pozornosť médií i verejnosti aj krátko po schválení návrhu je sústredená na paragrafy, ktoré vravia o možnosti odoberania a vzdania sa titulov. Je to pochopiteľné, keďže novela bola vyvolaná práve tohto dôvodu a jej schválenie trvalo v podstate 10 rokov. „Vláda SR bude aktívne vystupovať proti podvodom a nešvárom, ktoré sa v slovenskom vysokom školstve zakorenili nielen na úrovni jednotlivcov, ale celých inštitúcií. Vláda SR vytvorí mechanizmus na odobratie podvodne získaných vysokoškolských a vedecko-pedagogických titulov, ktorý bude riešiť individuálne aj systémové zlyhania,“ napísala vláda do Programového vyhlásenia už v roku 2010.

Počas desiatich rokov z času na čas presakovali a vyskakovali na verejnosť podozrenia hlavne z plagiátorstva ústavných činiteľov, čo je pochopiteľné. Niet totiž relevantného dôvodu, aby sa verejnosť zaoberala získaním titulu profesora Fera X. z Ľavej-Pravej, keď sedí za pokladňou obchodného reťazca. Alebo JUDr. Joža Y. z Pravej-Ľavej, keď pracuje ako operátor vo veľkosklade.

Definitívny zoznam ústavných činiteľov – či už bývalých alebo aj súčasných – neexistuje. Dobrovoľne sa k plagiátorstvu a podvodu neprizná nikto, takže možno konštatovať, že takí boli, sú aj budú. Vcelku silným politickým prostriedkom je však možnosť vzdania sa titulu, ktorá, na rozdiel od možnosti odňatia, nie je ohraničená iba budúcnosťou, ale aj minulosťou. Inými slovami, kým konanie o neplatnosti záverečnej skúšky či k odňatiu titulu môže prísť iba voči osobám, ktoré ju ešte iba vykonajú a titul získajú – od 1. januára 2021 – vzdať sa titulu bude od budúceho roka možné aj vtedy, keď bol získaný aj pred uvedeným dátumom. Samozrejme, po splnení podmienok – napríklad, ak sa niekto vzdá titulu bez toho, aby vrátil vysokej škole doklady o jeho získaní, tak sa ho vlastne nevzdá a titul mu zostane.

Dôležité však je tiež to, že zákon neumožňuje nepoužívať získaný titul iba z dôvodu vykonávania funkcie ústavného činiteľa. A to nielen Mgr., JUDr. či Ing., ale ani žiadny iný. Umožňuje titul odňať alebo sa ho vzdať, takéto čarodejnícke kúsky s ním nepripúšťa. Ani politické.

No. Čakanie na prvého ústavného činiteľa, podozrivého z plagiátorstva, ktorý sa vzdá titulu bude zrejme dlhé. Ak sa vôbec taký nájde: toto je totiž jedna z mála súťaží, v ktorej nechce byť nikto prvý. A otvoriť tak Pandorinu skrinku. Opačný prípad by bol malý politický zázrak.