< sekcia Publicistika

Kiska vrátil zákon o cirkvách. Je jeho cieľom ochrana pred terorizmom?

Foto: Tablet TV

Sledujte FAKTY A ARGUMENTY s Jurajom Hrabkom a jeho hosťami!

Bratislava 30. januára 2017 (TABLET.TV)Prezident SR Andrej Kiska vrátil poslancom na opätovné prerokovanie zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností – s návrhom, aby poslanci odmietli právnu normu ako celok. Podľa prezidenta „novela neprimerane zasahuje do základných práv a slobôd garantovaných Ústavou SR“. Zásah do základných práv a slobôd garantovaných ústavou považuje hlava štátu za neprimeraný aj preto, lebo podmienku 50-tisíc členov podľa posledného sčítania ľudu na Slovensku plnia len štyri z 18 v minulosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností.Poslanci SNS v novele presadzujú, aby na registráciu cirkvi a náboženskej spoločnosti bolo potrebných aspoň 50-tisíc plnoletých členov – občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku. V súčasnosti treba na registráciu 20-tisíc členov. Novela má podľa poslancov SNS eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností s hlavným cieľom registrácie – získania finančných príspevkov od štátu.
Počas rozpravy v NR SR sa však jasne preukázalo, že skutočným dôvodom tejto novely zákona je „chrániť Slovenskú republiku proti militantnému islamu“, či proti islamu ako takému vôbec.

Milan Krajniak, poslanec NR SR (podpredseda strany Sme rodina - Boris Kollár)
„Chcem povedať veľmi otvorene, napriek tomu, že niektorí kolegovia sa to pri odôvodňovaní tohto zákona snažili nejako kulantne zahmlievať – tento zákonje namierený proti tomu, aby na Slovensku mohla byť zaregistrovaná islamská cirkev. Nie je to ex plicitne napísané, ale všetkým je jasné, že ide o islamské náboženstvo, ktoré predstavuje isté bezpečnostné riziko...
Ak chceme pomôcť najmä našim deťom, aby žili v takej krajine a spoločnosti, v akej sme vyrastali, tak by sme si mali veľmi pozorne všímať, čo sa deje, akonáhle v niektorej krajine vzniknú mešity, kde pôsobia radikálni imámi a ako sa radikalizuje moslimská populácia. My chceme, aby Slovensko bolo neatraktívnou krajinou pre týchto ľudí, aby tu nevzniklo podhubie pre radikálnych moslimov.“


Ondrej Dostál, poslanec NR SR (predseda OKS):
„Tento zákon je účelovo namierený proti moslimskej menšine. Ja na tonevidím dôvod.
Možno týmto zákonom vytvárate podhubie, aby bolo Slovensko neatraktívna krajinapre moslimských prisťahovalcov, ale zároveň vytvárate podhubie pre to, aby sa tí moslimovia, ktorí tu dnes žijú, stávali predmetom nenávisti a dokonca predmetom útokov. Vytvárate spoločnosť, kde sa šíri neznášanlivosť a nevraživosť medzi ľuďmi a nemyslím si, že toto by prospelo stavu slovenskej spoločnosti.
Môžeme špekulovať, nakoľko to zatraktívni alebo nezatraktívni krajinu, ale ak budú chcieť moslimskí teroristi uskutočniť nejaký útok na Slovensku, tak ho urobia bez ohľadu to, aký bude potrebný počet členov na registráciu cirkvi.“KĽÚČOVÉ OTÁZKY DISKUSIE:
==> Aké sú prezentované a aké skutočné dôvody predloženia návrhu tohto zákona?
==> Dôvody za prijatie tejto novely
==> Dôvody proti prijatiu tejto novely
==> Novelu zákona vrátil do NR SR prezident Andrej Kiska – s akou argumentáciou?
==> Ako vnímate túto prezidentovu argumentáciu?
==> Táto novela v podstate zakrýva, že skutočným dôvodom jej predloženia je úmysel chrániť Slovenskú republiku proti militantnému islamu – je takáto novela vhodným prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa?
==> Je problémom Slovenska militantný islam?
==> Ako sa s utečeneckou krízou a pôsobením moslimov v Európe vysporadúvajú západné krajiny?

MODERÁTOR:
Juraj HRABKO

DRAMATURGIA, PODKLADY:
Róbert KOTIAN