Quantcast
< sekcia Publicistika

KOMENTÁR J. HRABKA: Chyba systému

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

Podobností a podrobností, ktoré dnešný a minulý režim spájajú, začína byť už nepríjemne veľa, píše J. Hrabko.

Neobvyklý vianočný darček dostalo desať poslancov obce Varín - vyšetrovateľ NAKA ich obvinil z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd. Stáva sa. Teraz tak ide o to, či vyšetrovateľ postupoval v súlade alebo v rozpore so zákonom. Podľa správy TASR bude o tom rozhodovať prokurátor, pričom v prípade preukázania ich viny hrozí poslancom trest odňatia slobody v rozmedzí od pol roka až do troch rokov.

Dôvod vyšetrovania bol zrejme jednoduchý - dotknutí poslanci totiž odmietli schváliť návrh ich kolegyne, ktorá chcela premenovať ulicu v obci z ulice „Dr. Jozefa Tisu“ na ulicu „Kamence“. Pre úplnosť treba dodať, že na návrhu s premenovaním ulice jej naozaj záleží a odviedla dobrú prácu - získala aj oficiálne podklady a vyjadrenia z viacerých inštitúcií, či už Historického ústavu SAV alebo Ústavu pamäti národa. A keďže novela zákona o obecnom zriadení od 1. decembra 2020 okrem iného určila, že „neprípustné je určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológií alebo nacistickej ideológií,“ je pochopiteľné, že chce a žiada ulicu premenovať. Hoci je faktom, že tá istá novela uvádza, že na názov ulice alebo iného verejného priestranstva určeného do 30. novembra 2020 sa vzťahujú doterajšie prepisy. Teda, že ulica z toho dôvodu premenovaná byť nemusí.

Či bude, nevedno - záleží to iba a len od poslancov. A od obyvateľov obce, ktorí rozhodujú aj o tom, kto poslancom bude a kto nebude. Nemôže a nesmie to však záležať od vyšetrovateľa ani prokurátora. Rozhodnutie poslancov nepremenovať ulicu pritom vôbec nesúvisí s novelou zákona, keďže ten zakazuje ulicu nazvať po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 od 1. decembra 2020. Poslanci by tak zjavne porušili zákon, ak by konali opačne - teda chceli premenovať ulicu Kamence na ulicu Dr. J. Tisu.

Tragické je, že sa obvineným poslancom nedostalo verejnej podpory ani od združení ako je ZMOS či Únia miest a obcí. Povedané na rovinu - podobností a podrobností, ktoré dnešný a minulý režim spájajú, začína byť už nepríjemne veľa a snaha o premenovanie ulice pod dozorom a nátlakom vyšetrovateľa, je len jednou z nich. Nezáleží na tom, či a kedy poslanci budú obvinenia zbavení alebo možno aj odsúdení, dôležitejšie je, že vzniesť voči nim takéto absurdné obvinenie systém vôbec umožňuje. Chýba vlastne už len to, aby nie zákon, ale vyšetrovatelia a prokurátori priamo určovali, čo volení zástupcovia robiť môžu a na neposlušných verejne ukazovali prstom. Zvyšok je len otázka času.