< sekcia Publicistika

KOMENTÁR J. HRABKA: Po istanbulsky

Komentár Juraja Hrabka Foto: Teraz.sk

J. Hrabko komentuje dianie okolo Istanbulského dohovoru.

Hoci prezidentka Z. Čaputová už raz a nahlas vstúpila do volebnej kampane, nie je vhodné, aby v tom pokračovala. A to z akéhokoľvek dôvodu, vrátane rokovania o Istanbulskom dohovore, na zorganizovanie ktorého ju vyzval predseda SNS a parlamentu A. Danko.

Totiž to, že A. Danko požaduje od hlavy štátu stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov, je taktiež iba súčasťou volebnej kampane. Dôvodom je Istanbulský dohovor, o ktorom si každý môže myslieť čo chce a dokonca môže byť aj témou volebnej kampane, do ktorej sa však prezidentke Z. Čaputovej nesluší a ani nepatrí zapájať. Inými slovami, to, že politické strany v snahe prilákať voličov na svoju stranu vyťahujú vo volebnej kampani rôzne veci, ešte neznamená, že na ne musí reagovať aj hlava štátu. Ešte inak a slovami Ústavného súdu: „Práve pre význam času volebnej kampane pre formovanie volebného rozhodnutia voliča niet pochýb o tom, že v čase volebnej kampane sa vyžaduje od štátnych orgánov istá miera zdržanlivosti v záujme ochrany slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti.“

Istanbulská dohoda je prinajmenej nateraz mŕtva a niet dôvodu – okrem volebného zápasu – sa ňou akokoľvek zaoberať, tobôž o nej na najvyššej štátnej úrovni rokovať. Dokazujú to dve odmietavé uznesenia parlamentu odovzdané vláde a najmä uznesenie vlády o ich vykonaní. Vláda v ňom totiž po prvé, uložila všetkým členom „s využitím všetkých možností postupovať voči inštitúciám Európskej únie a Rady Európy v súlade s uznesením NR SR č. 2261 z 28. novembra 2019 s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov a dopadom záväzkov, ktoré nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku a vyplývajú z Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu na právny poriadok SR“. A po druhé, uložila ministrovi zahraničných vecí „informovať príslušné inštitúcie Európskej únie a Rady Európy o uznesení NR SR č. 2261 z 28. novembra 2019“. V oboch prípadoch tak majú členovia vlády konať „ihneď“ a netreba pochybovať o tom, že tak aj konajú.

Zvyšok je len volebná kampaň a politikárčenie. Parlament je už nefunkčný, ale aj keby funkčný bol, udelenie súhlasu hlave štátu na ratifikáciu Istanbulského dohovoru aj vzhľadom na jeho dve predchádzajúce odmietavé uznesenia vôbec nehrozí. A prezidentka Z. Čaputová zase bez udelenia takéhoto súhlasu parlamentom dohovor ratifikovať nemôže ani keby veľmi chcela. Nejde to. Ani po slovensky, ani po istanbulsky.